Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
481 Στατιστικές μεθοδολογικές έρευνες και αναλύσεις Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
482 Στατιστική ανάλυση αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής
+30 24210 74055
Λυμπερόπουλος Γεώργιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
483 Στο εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ανατέθηκε από το Εργαστήριο ‘Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας’ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/-τριες στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση». Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού
24210 74750
Παπαδοπούλου Μαρία Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
484 Στρατηγικά σχέδια αξιοποίησης εγκαταλειμμένων & υποβαθμισμένων γαιών Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
+30 24210 93118
Δαναλάτος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
485 Στρατηγικές διατήρησης των πελατών και εφαρμογή αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
486 Συγκριτικές μελέτες και κατατάξεις (rankings) Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών
+30 24210 74664
Χάλκος Γεώργιος Οικονομικών Επιστημών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
487 Συμβολή στο σχεδιασμό συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/ θερμότητας Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
488 Συμβουλές αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
+30 24210 93285
Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
489 Συμβουλές αντιμετώπισης εχθρών αποθηκευμένων προϊόντων, παθογόνων αστικού περιβάλλοντος. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
+30 24210 93285
Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
490 Συμβουλές σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εντομολογικών/ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
+30 24210 93285
Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
491 Συμβουλευτικες και γεωτεχνικες υπηρεσιες σε ιδιωτες, φορεις και δημους. Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων
+30 2410 684283
Παπαχατζής Αλέξανδρος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
492 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση πολιτικών και των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων, σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
+30 24210 74423
Οικονόμου Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
493 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών διερευνήσεων και σχεδίων Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
+30 24210 74423
Οικονόμου Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
494 Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης παράκτιου χώρου σε φορείς που ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη και το χωρικό σχεδιασμό Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
+30 24210 74436
Κοκκώσης Χάρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
495 Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα (στην Ελλάδα και διεθνώς), και την Ευρωπαϊκή Ενωση Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
+30 24210 74423
Οικονόμου Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
496 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαδικασίες αξιολόγησης προγραμμάτων και φορέων Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
+30 24210 74423
Οικονόμου Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
497 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παραγωγικής συγκρότησης, περιφερειακής εξειδίκευσης, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακών εισροών-εκροών, οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής πολιτικής Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών
+30 24210 74467
Πετράκος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
498 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παραγωγικής συγκρότησης, περιφερειακής εξειδίκευσης, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακών εισροών-εκροών, οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής πολιτικής Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης
+30 24210 74467
Πετράκος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
499 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
+30 2410 684570
Ανθόπουλος Λεωνίδας,Γερογιάννης Βασίλης Πρώην Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
500 Συμβουλευτική Ανάπτυξης Πειραμάτων στη Γεωπονική έρευνα, την Παραγωγή, τη Μεταποίηση και τη Βιομηχανία. Εργαστήριο Βιομετρίας
+30 24210 93183
Νάκας Χρήστος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας