Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

laboratory image
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
24210 74750
elpol@uth.gr

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους τομείς α) της γλώσσας και του γραμματισμού και β) της λογοτεχνίας και του παιδικού βιβλίου. Η πρώτη κατεύθυνση του εργαστηρίου ασχολείται με ζητήματα θεωρίας και ανάλυσης της γλώσσας, κατάκτησης της γλώσσας από μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές, διδασκαλίας/μάθησης της ελληνικής ως πρώτης ή δεύτερης/ξένης γλώσσας και ειδικότερα με α) την ανάδυση των πολυγραμματισμών, β) την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας, γ) την ανάλυση πολυτροπικών κειμένων. H δεύτερη κατεύθυνση του εργαστηρίου ασχολείται με α) τη θεωρία και ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, β) την έρευνα για το παιδικό βιβλίο/έντυπο, γ) την έρευνα για το έργο των συγγραφέων, γ) τη διδακτική και τις εφαρμογές της παιδικής λογοτεχνίας, δ) την έρευνα για την κριτική του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου, ε) εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων για τη θεωρία, κριτική του παιδικού βιβλίου

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 146 14/06/1999

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ανάπτυξη/αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας.
 2. Ανάπτυξη/αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ειδικά κοινά (μετανάστες, τσιγγάνους, αλλοδαπούς κλπ).
 3. Έρευνες για την ανάπτυξη του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών.
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων (curriculum) για τη διδασκαλία της γλώσσας.
 5. Μελέτες για ποικίλες όψεις της διδασκαλίας/μάθησης της γλώσσας.
 6. Σημειωτικές αναλύσεις πολυτροπικών κειμένων.
 7. Μελέτη των μηχανισμών κατάκτησης της μητρικής γλώσσας από παιδιά.
 8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.
 9. Έρευνες για τις μεθόδους διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση.
 10. Μελέτες για την κριτική του παιδικού βιβλίου και γενικά του παιδικού έντυπου.
 11. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων για την εφαρμογή της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση.
 12. Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης του εικονογραφικού και κριτικού γραμματισμού.
 13. Σχεδιασμός και κατασκευή έντυπου παιδαγωγικού υλικού.
 14. Καταγραφές λαϊκών αφηγηματικών κειμένων για παιδιά.
 15. Έρευνες για τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων.
 16. Εργογραφικές και βιογραφικές μελέτες ελλήνων συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ένας φορητός υπολογιστής (γραφείο 18, 3ος όροφος, κεντρικό συγκρότημα Παπαστράτου, Βόλος).
 2. Πλούσια βιβλιοθήκη με θεωρητικά βιβλία και δοκίμια για τη λογοτεχνία (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας: γραφείο 17, κεντρικό συγκρότημα Παπαστράτου, Βόλος).
 3. Αξιόλογος αριθμός βιβλίων για παιδιά.
 4. Αρχείο με λογοτεχνικά περιοδικά.
 5. Αρχείο με κασέτες και βιντεοκασέτες με αφηγηματικό υλικό.
 6. Αρχείο με βιντεοκασέτες με τις εκδηλώσεις της Κατεύθυνση ς Λογοτεχνίας(Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες, Φεστιβάλ).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συνεργασία του εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού με τις εκδόσεις ‘Καστανιώτη’ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Νηρηίδες – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων.
 2. Ετήσιος κύκλος ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γλωσσικό Εργαστήρι) από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
 3. Συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός και την Κατεύθυνση Λογοτεχνίας του Εργαστηρίου για την καταγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων στο περιοδικό Διαδρομές στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, η οποία εκδόθηκε σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2012. Τα έντυπα διανεμήθηκαν δωρεάν προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς, μελετητές και υπ. Διδάκτορες που ασχολούνται με την παιδική λογοτεχνία. Το υλικό ψηφιοποιήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Ψυχογιός. Επιστημονική επιμέλεια : Τσιλιμένη Τασούλα.
 4. Συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα της IBBY (Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ), για την έκδοση από την Κατεύθυνση λογοτεχνίας, των επιστημονικών ανακοινώσεων συνεδρίου του. Το βιβλίο διανεμήθηκε δωρεάν σε μελετητές και φοιτητές των μαθημάτων που σχετίζονται με την Παιδική λογοτεχνία. Επιστημονική επιμέλεια: Τσιλιμένη Τασούλα.
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιοδικού για τη θεωρία και μελέτης της παιδικής λογοτεχνίας, ΚΕΙΜΕΝΑ. Διεύθυνση περιοδικού και μέλος της συντακτικής επιτροπής: Τσιλιμένη Τασούλα.
 6. Συνεργασία με εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Βιβλιοπωλείο ΠΑΙΔΕΙΑ, για την έκδοση παιδικού περιοδικού, το ΔΕΛΦΙΝΙ.
 7. Στο εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ανατέθηκε από το Εργαστήριο ‘Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας’ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/-τριες στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση». Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Ανδρουλάκης.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Επιμένοντας Ελληνικά – Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες/-τριες. Προσωρινά διαθέσιμο εδω.
 2. www.literacy.gr - Ψηφιακή πλατφόρμα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον γραμματισμό.
 3. Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη – Εκπαιδευτικό λογισμικό και Συνοδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό (φύλλα εργασίας και οδηγίες για τον δάσκαλο) για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, την Α’ και Β’ δημοτικού. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ενότητας «Νηρηίδες-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έργο «Νο 1.14 Μαθαίνω τη γλώσσα μου» του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.». Διαθέσιμο εδώ.
 4. Σχεδιασμός και έκδοση παιδικού περιοδικού ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (6 τεύχη). Την συντακτική ομάδα του περιοδικού αποτελούσαν φοιτητές/τριες των παιδαγωγικών τμημάτων του Παν. Θεσσαλίας. Τον συντονισμό και τη Δ/νση είχε η Τσιλιμένη Τασούλα. Το περιοδικό διανέμονταν δωρεάν σε παιδιά της περιοχής Θεσσαλίας.
 5. Ψηφιοποιημένο αρχείο με αφηγηματικό υλικό (παραμύθια, αφηγήσεις ζωής, τραγούδια).
 6. Έκδοση έντυπου με προτάσεις παιδικών βιβλίων για εκπαιδευτικούς και γονείς.
 7. Μελέτες, βιβλία, δημοσιεύσεις.

Ερευνητικά Έργα

 1. Συνδιοργάνωση του 10th International Conference on Semiotics που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 4,5 και 6 Οκτωβρίου.
 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό’ (www.literacy.gr.) Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. (Κωδικός Προγράμματος 4088.07.04). Επιστημονική υπεύθυνη: Μαρία Παπαδοπούλου. Το πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας με βιβλιογραφία, χρήσιμες ιστοσελίδες, ψηφιακές παρουσιάσεις, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και φόρουμ για την ενημέρωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν τον γραμματισμό
 3. «Μαθαίνω τη γλώσσα μου» πρόγραμμα Νηρηίδες-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έργο «Νο 1.14 Μαθαίνω τη γλώσσα μου» του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.». Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε είχε ως τίτλο «Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη» και είναι διαθέσιμο στο: http://www.eyliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=162
 4. Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ανέλαβε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα «Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση» του εργαστηρίου ‘Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας’ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 5. "Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" στο πλαίσιο της Πράξης "Ηράκλειτος ΙΙ"- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση" (Συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Ελληνικό Δημόσιο)
 6. Συνεργασία με τον ΠΟΦΑ(Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Αφήγησης)και το σωματείο για τον πολιτισμό ΔΡΥΑΣ για την διοργάνωση βραδιάς αφήγησης στο θεατράκι του παλαιού σιδ. Σταθμού στα Τέμπη, στις 24/8/2010
 7. Συνεργασία με ΚΠΕ Μακρινίτσας και τη Σχ. Σύμβουλο Προσχ. Αγωγής Ν. Μαγνησίας, για την πραγματοποίηση ημερίδας στις 7/6/2012, με θέμα «Ένα καλάθι παραμύθια για το νερό. Γλώσσα, Παραμύθια και Περιβάλλον». Στην ημερίδα απονεμήθηκαν και τα βραβεία για τη συγγραφή παραμυθιών για το νερό από παιδιά νηπιαγωγείου. Αποδέκτες της ημερίδας οι εκπαιδευτικοί του Ν. Μαγνησίας.
 8. Συνεργασία με το ΚΠΕ Μακρινίτσας για την διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου στις 14&15/12/2012 με θέμα : Δημιουργική γραφή και περιβάλλον. Αποδέκτες εκπαιδευτικοί Α΄/μιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πραγματοποιήθηκαν και εργαστήρια δημ. Γραφής.
 9. Συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους Α/θμιας εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και τον ΠΟΦΑ για τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς με θέμα «Αφήγηση και Φιλαναγνωσία», που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο τον Μάρτιο του 2012.
 10. Συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Παν. Θεσσαλίας και τον ΠΟΠΦΑ για τη διοργάνωση ημερίδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης(21/3/2012)
 11. Το εργαστήριο έχει καθιερώσει από το 2003 το Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορείς όπως η Περιφέρεια, Δημοτική αρχή, ΚΠΕ, ΠΟΦΑ, Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι κ.α.. Το φεστιβάλ έχει πανελλήνια εμβέλεια και πραγματοποιείται ανά διετία στην Καλλιπεύκη Ολύμπου τέλη Ιουνίου. Το 2012 ήταν το πιο πρόσφατο .
 12. Σε συνεργασία με τη Σχ. Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Ν. Τρικάλων πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τη φιλαναγνωσία στα Τρίκαλα, τον Φεβρουάριο του 2013.
 13. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο Παν. Θεσσαλίας, στις 2/4/2013.
 14. Σε συνεργασία με το Μορφωτικό ίδρυμα Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας στη Λάρισα με θέμα «Συνομιλίες μνημείων: 17+17 θέματα» του Λ. Χατζηαγγελάκη(25/5/2013)

Πρόσωπα

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Μαρία
+30 24210 74750
Καθηγητής
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τασούλα Τσιλιμένη
+30 24210 74671
Αναπληρωτής Καθηγητής
Απόστολος Μαγουλιώτης
+30 24210 74671
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίτα Παπαρούσης
Επίκουρος Καθηγητής
Κώστας Μάγος
Επίκουρος Καθηγητής
Ηλίας Καρασαββίδης
Λέκτορας
Ελένη Γκανά
Λέκτορας
Ελένη Μότσιου
Λέκτορας
Μαρία Ποιμενίδου
Ανώτερος Ερευνητής
Ευγενία Παγκουρέλια
Ανώτερος Ερευνητής
Σοφία Γκόρια
Ανώτερος Ερευνητής
Πολυξένη Μανώλη
Ερευνητής
Στανιού Έλενα