Κοινωνικά Δίκτυα

Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής RIS3 στη Θεσσαλία, υλικό από προηγούμενες δραστηριότητές μας (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των παρουσιάσεων που έγιναν) και τρόπους να επικοινωνείτε με την Ομάδα Ανάπτυξης της RIS3 στη Θεσσαλία.


Ανακοινώσεις