Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Συνάντηση Εργασίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα στις 08-11-2013
Θέμα
Συνάντηση μελών ΔΕΠ για τον Αγροδιατροφικό Τομέα - Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές
Τόπος
Λάρισα, Τμήμα Βιοχημείας, Αμφιθέατρο Β
Ημερομηνία, ώρα
08-11-2013, 19:00