Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Περιφερειακή συνάντηση για τον Γαλακτοκομικό Τομέα στις 17,18-12-2013
Θέμα
Περιφερειακή συνάντηση για τη συνεργασία και δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα της Θεσσαλίας
Τόπος
Λάρισα, Ξενοδοχείο Imperial
Ημερομηνία, ώρα
17-12-2013, 17:30-21:00
18-12-2013, 10:00-20:30
Συνημμένα
Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Δελτίο τύπου