Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Συνάντηση Εργασίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα στις 21-11-2013
Θέμα
Οι πόροι της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου για την καινοτομία και οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Ανάγκες – Προτεραιότητες
Τόπος
Λάρισα, Αίθουσα συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας
Ημερομηνία, ώρα
21-11-2013, 19:00
Συνημμένα
Πρόσκληση