Κοινωνικά Δίκτυα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Στόχος μας η ενημέρωση και η παροχή πληροφοριών για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα στην νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.