Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Απολογισμοί


Πρακτικά Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε στις 14-01-2014

Τη Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: "Ορισμός των προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας".


Συνημμένα
Ορισμός προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση της αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά

Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας Συντονιστών Θεματικών Ομάδων Έργου RIS3 που πραγματοποιήθηκε στις 30-12-2013

Την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Imperial συνάντηση εργασίας όλων των συντονιστών των Θεματικών Ομάδων Έργου (ΘΟΕ), με θέμα την προετοιμασία της εισήγησης προς το ΠΣΚ για τις προτεραιότητες RIS3.

Περισσότερα: Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας Συντονιστών Θεματικών Ομάδων Έργου RIS3 που πραγματοποιήθηκε στις...


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον τομέα του Μετάλλου που πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2013

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα του Μετάλλου.

Περισσότερα: Πρακτικά Εκδήλωσης για τον τομέα του Μετάλλου που πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2013


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2013

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Περισσότερα: Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις...


Πρακτικά Εκδήλωσης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 14-12-2013

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Περισσότερα: Πρακτικά Εκδήλωσης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις...


Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2013

Τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 1013 πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Περισσότερα: Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2013


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Αγροδιατροφικό Τομέα που πραγματοποιήθηκε στις 02-11-2013

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Λάρισας η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Περισσότερα: Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Αγροδιατροφικό Τομέα που πραγματοποιήθηκε στις 02-11-2013

Σχετικά Άρθρα