Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Απολογισμοί

Πρακτικά Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε στις 14-01-2014

Τη Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: "Ορισμός των προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας".


Συνημμένα
Ορισμός προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση της αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά
Σχετικά Άρθρα