Κοινωνικά ΔίκτυαΥποστηρικτικό Υλικό


Εθνικά Σημεία Επαφή Ευρωπαικών Προγραμμάτων

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής των Ευρωπαικών Προγραμμάτων εδώ.


Στρατηγική μελέτη ανάλυσης περιβάλλοντος

Στρατηγική μελέτη ανάλυσης περιβάλλοντος για το Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (2014-2020) και στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο


Πρακτικά Ημερίδας ενημέρωσης για το Πρόγραμμα HORIZON 2020 που πραγματοποιήθηκε στις 20-02-2014

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα ενημέρωσης για το Πρόγραμμα HORIZON 2020, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334 Παλαιά Βόλος και ώρα 11.00 π.μ.

Περισσότερα: Πρακτικά Ημερίδας ενημέρωσης για το Πρόγραμμα HORIZON 2020 που πραγματοποιήθηκε στις 20-02-2014


Οδηγός Προγράμματος Erasmus+

Δείτε τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ εδώ.


Παρουσίαση της δράσης του Αθλητισμού στο πλαίσιο του Erasmus+

Sport in Erasmus+: “Αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης για δράσεις, εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες στον αθλητισμό”

Αναλυτικά η παρουσίαση της δράσης εδώ.


Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+, διοργάνωσε Ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Όπως αναφέρετε και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος η Desk Officer της Ελλάδας στην Commission κα Sylwia Sitka πραγματοποίησε μια συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος. Το Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση, (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius και Grundtvig το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες).

Επίσης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από σχέδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Δια βίου Μάθηση. Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε μια γενική παρουσίαση του Erasmus+ όπου παρουσιάστηκε η δομή του προγράμματος, οι κεντρικές δράσεις, οι ενέργειες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων κ.α. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας σύμφωνα με το ενδιαφέρον που θα είχαν εκδηλώσει κατά την εγγραφή τους (Ανώτατη εκπαίδευση, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολική εκπαίδευση).

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο εδώ

.

Συνοπτική παρουσίαση δράσεων

Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής