Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Εκδήλωση για τον Πολιτιστικό Τομέα στις 30-11-2013
Θέμα
Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στους Τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού
Τόπος
Βολος, Δημαρχείο Βόλος, Αιθουσα Εκδηλώσεων
Ημερομηνία, ώρα
30-11-2013, 11:00
Συνημμένα
Πρόσκληση
Ανάδραση και πρακτικά