Κοινωνικά Δίκτυα


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2013

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:


Συνημμένα
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά