Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ο Πολιτιστικός και Τουριστικός Τομέας στη Θεσσαλία - Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον Πολιτιστικό και Τουριστικό τομέα, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο πολιτιστικός και τουριστικός τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής - Δημήτριος Γούσιος: Πολιτισμός - Τουρισμός, Παρουσίαση growth story
Εισηγητής – Ιωάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της ευφυούς εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020
Εισηγητής - Καθηγητής Δημήτριος Γούσιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αποτελέσματα Α΄ Κύκλου διαβούλευσης για τους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σαραφίδου Μελίνα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Προϊσταμένη): Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυους Εξειδίκευσης RIS3 στη Περιφέρεια Θεσσαλίας στου τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού