Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Συνάντηση Εργασίας Συντονιστών Θεματικών Ομάδων Έργου RIS3 στις 30-12-2013
Θέμα
Προετοιμασία της εισήγησης προς το ΠΣΚ για τις προτεραιότητες RIS3.
Τόπος
Λάρισα, Ξενοδοχείο Imperial
Ημερομηνία, ώρα
30-12-2013, 17:30
Συνημμένα
Πρόσκληση
Ανάδραση και πρακτικά