Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Εκδήλωση για τον Τομέα του Μετάλλου στις 16-12-2013
Θέμα
Θεματική Ομάδα: Μέταλλο - Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές - Διεκδίκηση πόρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου για την καινοτομία και τις επιχειρήσεις του Μετάλλου. Ανάγκες – Προτεραιότητες»
Τόπος
Βολος, Συγκρότημα Τσαλαπάτα
Ημερομηνία, ώρα
16-12-2013, 18:00
Συνημμένα
Πρόσκληση
Ερωτηματολόγιο
Ερωτηματολόγιο - Οδηγίες
Ανάδραση και πρακτικά