Κοινωνικά ΔίκτυαΟριστικά Κείμενα

Ο κλάδος του Μετάλλου στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Οριστικά κείμενα για τον κλάδο του Μετάλλου, τις προοπτικές ανάπτυξής του με ορίζοντα το 2020 και βασικά ερωτήματα προς τον περιφερειακό ιστό. Η διαβούλευση έκλεισε στις 31-12-2013.


Οριστικό κείμενο διαβούλευσης
Ο κλάδος του Μετάλλου στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές


Παρουσιάσεις
Εισηγητής – Γιάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020.
Εισηγητές - Απ. Παπαδούλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης στον τομέα του Μετάλλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.