Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Απολογισμοί

Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας Συντονιστών Θεματικών Ομάδων Έργου RIS3 που πραγματοποιήθηκε στις 30-12-2013

Την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Imperial συνάντηση εργασίας όλων των συντονιστών των Θεματικών Ομάδων Έργου (ΘΟΕ), με θέμα την προετοιμασία της εισήγησης προς το ΠΣΚ για τις προτεραιότητες RIS3.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:

Οι συμμετέχοντες: Λίστα με τους συμμετέχοντες