Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Εκδήλωση για τον Αγροδιατροφικό Τομέα στις 02-11-2013
Θέμα
Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα
Τόπος
Λάρισα, Αμφιθέατρο του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
Ημερομηνία, ώρα
02-11-2013, 10:00
Συνημμένα
Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Ανάδραση και πρακτικά