Κοινωνικά Δίκτυα


Πρακτικά Εκδήλωσης για τον τομέα του Μετάλλου που πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2013

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Βόλο η ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού κειμένου βάσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα του Μετάλλου.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:

  1. Εισηγητής – Γιάννης Τόλιας (Σύμβουλος Ανάπτυξης-Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας): Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 2014-2020.
  2. Εισηγητές - Απ. Παπαδούλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελέσματα Α΄ κύκλου διαβούλευσης στον τομέα του Μετάλλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συνημμένα
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά