Κοινωνικά ΔίκτυαRIS3 - Ανακοινώσεις

Συνάντησης Εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2013
Θέμα
Περιφερειακή συνάντηση για τη συνεργασία και δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών της Θεσσαλίας.
Τόπος
Βολος, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΚΕΚ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία, ώρα
10-12-2013, 09:30
Συνημμένα
Πρόσκληση
Ανάδραση και πρακτικά