Κοινωνικά Δίκτυα


Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2013

Τη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 1013 πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση εργασίας για τον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.


Συνημμένα
Λίστα με τους συμμετέχοντες
Πρακτικά