Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74423
atrampa@uth.gr

Καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες γενικά στα γνωστικά αντικείμενα του χωροταξικού και πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, και ειδικότερα σε θέματα ανάλυσης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης των χωρικών πολιτικών, σύνδεσης του χωρικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό προγραμματισμό, αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με τις βασικές πολεοδομικές λειτουργίες (κατοικία, εργασία, ελεύθερο χρόνο, κυκλοφορία), αστικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, και εφαρμογής των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο χωρικό σχεδιασμό. Το Εργαστήριο ασχολείται επίσης ιδιαίτερα, κατά τα τελευταία χρόνια, με θέματα αστικής αναγέννησης, με θέματα δομής της χωροταξικής πολιτικής, και με θέματα χωροθέτησης ΑΠΕ.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 200 27/08/1996

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Εκπόνηση πολεοδομικών ερευνών στρατηγικού επιπέδου
 2. Εκπόνηση ερευνών αστικής αναγέννησης-αναζωογόνησης
 3. Εκπόνηση ερευνών για το μητροπολιτικό χώρο
 4. Εκπόνηση ερευνών χωροταξικού χαρακτήρα
 5. Εκπόνηση ερευνών για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΑΠΕ, logistics, επιχειρηματικών πάρκων
 6. Αξιολογήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. 4 Η/Υ , 1 φορητός Η/Υ, 2 εκτυπωτές (1laser, 1deskjet) , 1 σκάνερ, 2 συσκευές (πολυμηχανήματα) φαξ , 1 φορητός βιντεοπροβολέας, 1 φορητό διαφανοσκόπειο, 1 προβολέας σλαιντ
 2. Βιβλιοθήκη με σχετικά βιβλία, μελέτες κ.λ.π.
 3. Βάση δεδομένων (Δομική πληροφορική)
 4. Περιοδικά (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ, RED )
 5. Χάρτες ΕΣΥΕ

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών διερευνήσεων και σχεδίων
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαμόρφωση πολιτικών και των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων, σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας
 3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαδικασίες αξιολόγησης προγραμμάτων και φορέων
 4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα (στην Ελλάδα και διεθνώς), και την Ευρωπαϊκή Ενωση

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Προγράμματα δράσης για παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
 2. Προτάσεις θεσμικών και νομοθετικών ρυθμίσεων
 3. Προδιαγραφές και πλαίσια πολιτικής για τον αστικό χώρο
 4. Προδιαγραφές και πλαίσια πολιτικής για τον περιφερειακό χώρο
 5. Εκθέσεις αξιολόγησης προγραμμάτων

Ερευνητικά Έργα

 1. Αξιολόγηση δράσης και ρόλου ΑΣΔΑ στη Δυτική Αθήνα, ΑΣΔΑ, (2013-) [από κοινού με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών].
 2. Διερεύνηση Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας, Δήμος Αθηναίων-ΟΡΣΑ, (2013-).
 3. Ανάπτυξη-χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και προστασία του τοπίου στην Ανδρο, Δήμος Ανδρου, (2012-).
 4. Διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων και των δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης στην περιοχή ευθύνης του ΑΣΔΑ, ΑΣΔΑ, (2012-).
 5. Πρόγραμμα για την Οικονομική Αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, Δήμος Αθηναίων (2012).
 6. Διερεύνηση χωροταξικών ζητημάτων και περιφερειακού σχεδιασμού στο Νομό Λασιθίου, ΝΑΛ, (2009–).
 7. Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, ΡΑΕ (2009).
 8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Ιωνίας (2008).
 9. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βόλου (2008).
 10. Ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης ζώνης του Δήμου Σούρπης Νομού Μαγνησίας (2006-2007).
 11. Ειδικός Σύμβουλος της Κοινοπραξίας Plannet AE-Αστική Διαχείριση ΑΕ για την για την εκτέλεση του Έργου "Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και Εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(ΕΠΠΕΡ) 2000-20006" (2005-2008).
 12. Αναπτυξιακές Προτάσεις Νομού Καρδίτσας, (Περιφέρεια Θεσσαλίας) (2004).
 13. Athens Metropolitan Regional Review of OECD-Backround Report (Οργανισμός Αθήνας) (2002).
 14. Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας της Αθήνας-Αττικής του 2004-Δεύτερη φάση, δεύτερο στάδιο, (Οργανισμός Αθήνας), (2001-2002).
 15. Οργάνωση διεθνούς συνδιάσκεψης "International co-operation (The participation of Greece/Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works to the DAC-OECD): Balkans, Black Sea, SE Mediterranean, Caspian Sea. Environment, Spatial Planning, Sustainable Development" (ΥΠΕΧΩΔΕ) (2001).
 16. Αξιολόγηση αρχών πολιτικής και μεθοδολογικών ζητημάτων σχετικά με τις χωροταξικές ρυθμίσεις σε τοπικά σχέδια χρήσεων γης. Η περίπτωση της ΖΟΕ των Δήμων Σταγίρων-Ακάνθου (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔ Περιβάλλοντος) (2000-2001).
 17. Κατάρτιση πρότασης για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών Αγίας Τριάδας, Αγίου Μηνά και Καμινίων Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια της κοινοτικού προγράμματος URBAN (ΔΕΠΤΑΗ και Πανεπιστήμιο Κρήτης) (2000).
 18. Ελλάδα 2004, (ΥΠΠΟ-Ειδική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων), (2000-2001).
 19. Επεξεργασία μεθοδολογιών παρέμβασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TERRA, (Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου), (2000-2003).
 20. Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας της Αθήνας-Αττικής του 2004-Δεύτερη φάση, (Οργανισμός Αθήνας), (2000-2003).
 21. Στήριξη του ΟΡΣΑ σε θέματα που συνδέονται με την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχέδιου της Αθήνας, (Οργανισμός Αθήνας) (2000-).
 22. Χωροταξικές προτεραιότητες οικιστικού δικτύου και αστικών συγκεντρώσεων βαλκανικού χώρου, (DAC Διακρατική Αναπτυξιακή Συνεργασία-ΥΠΕΧΩΔΕ) (2000-2001).
 23. Χωροταξική θεώρηση περιοχών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων-υπερτοπικών πόλων ΡΣΑ, (Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004") (1999).
 24. Study Programme on European Spatial Planning, (European Commission, DG XVI) (1998-2000) (Focal point για την Ελλάδα).
 25. Ειδικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης της Αθήνας-Αττικής του 2004, (Οργανισμός Αθήνας), (1998-1999).
 26. Σύνταξη αναλυτικών και τεχνικών κειμένων και προδιαγραφών και τεχνογνωστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Χωροταξίας σε θέματα βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ) (υπεύθυνος μαζί με τον Γ. Πυργιώτη) (1998).
 27. Ο διεθνής και μητροπολιτικός ρόλος της Αθήνας. Εκθεση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του ΡΣΑ, (Οργανισμός Αθήνας) (1997-98).
 28. Υποστήριξη της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" όσον αφορά τις χωρικές επιπτώσεις τους", (ΕΔΟΑ "Αθήνα 2004"), (1997).
 29. Διερεύνηση και οργάνωση των πολεοδομικών παραμέτρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίο του Αρεως (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) (1996).
 30. Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ΠΝΑ (2014--)

Πρόσωπα

Διευθυντής
Οικονόμου Δημήτριος
+30 24210 74460
Επίκουρος Καθηγητής
Λαλένης Κωνσταντίνος
+30 24210 74425
Επίκουρος Καθηγητής
Σαπουνάκης Άρης
+30 24210 74477
Επίκουρος Καθηγητής
Κουσιδώνης Χρήστος
+30 24210 74437
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (M.Sc.)
Σαμαρίνα Αννα
+30 24210 74456
ΕΤΕΠ
Τράμπα Αναστασία
+30 24210 74423