Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
541 Σχεδιασμός νέων Συγκοινωνιακών Οδικών Έργων – Αξιολόγηση Υφιστάμενων μελετών. Η έλλειψη στελέχωσης που παρατηρείται στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να καλυφθεί μέσα από προγραμματικές συμβάσεις διμερείς, τριμερείς κλπ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εξειδικευμένα έργα που αφορούν σχεδιασμό & αξιολόγηση οδικής υποδομής. Αφορά στις Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών έργων όλου του Δημόσιου Τομέα (Ευρύτερου & ευρύτερου) Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
542 Σχεδιασμός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών
+30 24210 74467
Πετράκος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
543 Σχεδιασμός προϊόντων και αντικειμένων από διάφορα υλικά. Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευών
+30 2410 684322
Κεχαγιάς Ιωάννης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
544 Σχεδιασμός Σποροπαραγωγής. Τεχνικές εμβολισμού κηπευτικών καλλιεργειών. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
+30 24210 93115
Μαυρομάτης Αθανάσιος,Χα Αβραάμ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
545 Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων από διάφορα υλικά. Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευών
+30 2410 684322
Κεχαγιάς Ιωάννης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
546 Σχεδιασμός, εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
547 Σχεδιασμός, έλεγχοι και δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
+30 24210 93228
Γέμτος Θεοφάνης Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
548 Σχεδιασμός, εφαρμογή και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε κλίμακα Δήμου (προγράμματα τύπου LEADER, MED κλπ Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
549 Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
550 Ταξινόμηση του αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου. Εργαστήριο Ιστορίας
+30 24210 74844
Γουναρίδης Πάρις Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
551 Ταυτοποιήση ανθεκτικότητας αντιβιοτικών παθογόνων μικροοργανισμών (υγεία, κτηνοτροφία περιβάλλον). Εργαστήριο Μοριακής Βακτηριολογίας
+30 2410 565270
Μόσιαλος Δημήτριος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
552 Ταυτοποίηση προέλευσης εκτρεφόμενων θηραμάτων (λαγός, αγριογούρουνο, πέρδικα) προς απελευθέρωση – ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ. Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας
+30 2410 565287
Μαμούρης Ζήσης Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
553 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη γεωργών και φορέων μέσω της πρωτοβουλίας «Καλλιεργώ το καύσιμό μου» στον τομέα του στέρεου καυσίμου για: α) την καλλιέργεια και χωροθέτηση ενεργειακών φυτών και β) τη μεταποίηση του παραγόμενου προϊόντος ως στερεό καύσιμο και τη χρήση του (συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
554 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δρώντων και φορέων μιας περιοχής μέσω της πρωτοβουλίας «Χτίζουμε μαζί την νέα Ύπαιθρο» για την αξιοποίηση εδαφικών πόρων α. Μετατροπή τυπικών αγροτικών προϊόντων σε ιδιότυπα – διακριτά αγροτικά προϊόντα με γεωγραφική αναφορά β. Στήριξη αποδήμων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τόπο καταγωγής τους. γ. Ένταξη αποδήμων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών δράσεων του τόπου καταγωγής τους δ. Σύνδεση των αποδήμων ως πιστή αγορά με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
555 Τεχνική υποστήριξη επεξεργασίας αρχείων ήχου. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
556 Τεχνική υποστήριξη και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών για την παραγωγή σπόρου υβριδίων. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
+30 24210 93115
Μαυρομάτης Αθανάσιος,Χα Αβραάμ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
557 Τεχνικό & Περιβαλλοντικό Δίκαιο με έμφαση στη προστασία του ακουστικού αστικού τοπίου Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων
+30 24210 74129
Βογιατζής Κωνσταντίνος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
558 Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος – Βιοκαύσιμα. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών.
+30 2410 684330
Ζαούτσος Στέφανος,Παπαπολυμέρου Γεώργιος,Σπηλιώτης Ξενοφων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
559 Τηλεματική διαχείριση συστημάτων παραγωγής. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
560 Την παροχή υπηρεσιών. σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε συλλόγους, σε ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ομάδες, σε ιδιωτικούς φορείς, στην εκπαιδευτική κοινότητα, κλπ. Ψυχολογία της άσκησης και ποιότητα ζωής
+30 24310 47044
Θεοδωράκης Γιάννης Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας