Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
441 Προσδιορισμός αφλατοξίνης M1 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
+30 24410 66087
Γκόβαρης Αλέξανδρος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
442 Προσδιορισμός γλυκοζιτών στέβιας με HPLC-MS-MS. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
443 Προσδιορισμός διαφόρων γενοτύπων παραγωγικών ζώων Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων
+30 24410 66019
Μπιλλίνης Χαράλαμπος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
444 Προσδιορισμός ειδών εντόμων / προσβολών σε φυτά – εχθροί καραντίνας. Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας
+30 24210 93285
Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
445 Προσδιορισμός ενεργότητας νερού aw σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
446 Προσδιορισμός ισταμίνης σε δείγματα αλιευμάτων Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
+30 24410 66087
Γκόβαρης Αλέξανδρος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
447 Προσδιορισμός και ανάλυση μηχανισμών με διεξαγωγή αντίστροφων αναλύσεων σε σύνθετα προβλήματα (σήραγγες, σταθμοί μετρό,σύνθετα έργα αντστηρίξεων, κατολισθήσεις). Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής
+30 24210 74149
Κωμοδρόμος Αιμίλιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
448 Προσδιορισμός μεθανόλης και αρωματικού προφίλ σε οινοπνευματώδη ποτά με χρωματογραφία GC-MS-MS. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
449 Προσδιορισμός ουρίας σε ορό αίματος Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 24410 66058
Κοντοπίδης Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
450 Προσδιορισμός προφίλ λιπαρών οξέων σε λιπαρά τρόφιμα με GC-MS-MS. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
451 Προσδιορισμός της αθροιστικής διήθησης του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
452 Προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
453 Προσδιορισμός της υγρασίας κορεσμού του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
454 Προσδιορισμός της υδατοϊκανότητας του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
455 Προσδιορισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
456 Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
457 Προσδιορισμός τοξικότητας νερού. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
458 Προσδιορισμός του σημείου μόνιμης μάρανσης του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
459 Προσδιορισμός του φαινόμενου ειδικού βάρους του εδάφους. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
460 Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων με συνδυασμό χρωματογραφίας GC-MS-MS και HPLC-MS-MS. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας