Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών

laboratory image
Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684524
info@fabe.gr

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ερευνητική δομή που μπορεί να εξυπηρετήσει την πρωτογενή αγροτική παραγωγή, την αγροτική βιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και βιο-συστημάτων, τις βιομηχανίες φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων, τις βιομηχανίες συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και τη ζωική παραγωγή και τις επιχειρήσεις προϊόντων ζωικής προελεύσεως. Το Εργαστήριο διαθέτει παροχή υπηρεσιών τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση ποιότητας, σε θέματα μελετών διασφάλισης ποιότητας όσο και σε πλήρη αναλυτική κάλυψη η οποία μπορεί να είναι είτε χημική είτε μικροβιολογική σε τρόφιμα, ζωοτροφές και νερά. Επίσης το εργαστήριο εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης βιο-αποβλήτων και στην εξαγωγή φυσικών αντιοξειδωτικών και υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Παραγωγή αντιοξειδωτικών από φυσικές πηγές.
 2. Νανο-τεχνολογικές εφαρμογές στο χώρο των αγροτικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων.
 3. Εφαρμογές τεχνολογίας μεμβρανών στα τρόφιμα και στην αγροτική βιομηχανία.
 4. Βιομηχανικές ζυμώσεις για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 5. Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 6. Μηχανικές ιδιότητες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 7. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής με έμφαση σε νέες καλλιέργειες και στις πράσινες τεχνολογίες.
 8. Παραγωγή προϊόντων μικροβιακών ζυμώσεων (πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες, ένζυμα, αλκοόλη, οργανικά οξέα, κλπ) με χρήση στα τρόφιμα ή άλλες βιομηχανίες.
 9. Ανάπτυξη καινοτόμων βιοδραστικών, βιολειτουργικών, προβιοτικών τροφίμων.
 10. Έλεγχος και βελτίωση μικροβιολογικής ποιότητας, ασφάλειας και διάρκειας ζωής νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων με ήπιες, φυσικές, βιολογικές μεθόδους.
 11. Βελτιστοποίηση παραγωγής ζυμούμενων τροφίμων και ποτών (γιαούρτι, ξυνόγαλο, τυριά, ζυμούμενα αλλαντικά, ελιές, τουρσιά, μπύρα, κλπ).

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Spray dryer - Ξηραντήρας εκνέφωσης με δυνατότητα αντιεκρηκτικής λειτουργίας του οίκου BUCI.
 2. Freeze dryer - Ξηραντήρας ψυχρής εξάχνωσης με λειτουργία στους -110 oC των 2,4 λίτρων.
 3. Freeze dryer - Ξηραντήρας ψυχρής εξάχνωσης με λειτουργία στους -110 oC των 9,6 λίτρων.
 4. Πλήρης πιλοτική εγκατάσταση τεχνολογίας μεμβρανών μικροδιήθησης-υπερδιήθησης–νανοδιήθησης και αντιστρόφου ωσμώσεως όλων των μορφολογιών.
 5. Δύο αυτόματα συγκροτήματα ζυμωτήρων για μελέτη βιομηχανικών ζυμώσεων σε πιλοτικό μέγεθος.
 6. Συσκευή βιομηχανικής χρωματογραφίας πλήρης με δυνατότητα διαχωρισμού πολλαπλών κλασμάτων βιοδραστικών ουσιών (Preparatory Chromatography Unit) (Πιλοτικό μέγεθος).
 7. Συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης με CO2 με δοχεία 500 ml και 2500 ml.
 8. Συσκευή διείσδυσης κενού (Vacuum tumbler) για μαρινάρισμα στερεών τροφίμων.
 9. Συσκευή προσδιορισμού επικίνδυνων πολικών ενώσεων σε τηγανέλαια με τη μέθοδο της διηλεκτρικής σταθεράς.
 10. Αυτόματη συσκευή προσδιορισμού κοκομετρικής σύστασης υγρών και στερεών δειγμάτων με τεχνολογία Laser.
 11. Ξηραντήρας ρευστοστερεάς κλίνης.
 12. Αποστακτήρας 150 λίτρων για εξαγωγή αιθερίων ελαίων.
 13. Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού με αντίστροφη ώσμωση.
 14. Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ενεργότητας νερού aw.
 15. Πλήρες συγκρότημα οινοποίησης.
 16. Εκχυλιστήρας φαρμακευτικών φυτών.
 17. Συσκευή αέριας χρωματογραφίας GC-MS-MS.
 18. Συσκευή υγρής χρωματογραφίας HPLC-MS-MS.
 19. Συσκευή φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής ICP-MS.
 20. Πλήρες συγκρότημα φασματοσκοπίας FT-RAMAN-IR-NIR με μικροσκόπιο.
 21. Συσκευή ELISA για προσδιορισμό αφλατοξινών/μυκοτοξινών.
 22. Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο.
 23. Συσκευή προσδιορισμού μηχανικής συμπεριφοράς τροφίμων τύπου Ζwick-Z010/2,5 kN.
 24. Αναλυτής υφήs τροφίμων και αγροτικών προϊόντων FOOD TECHNOLOGY CORP/500 N.
 25. Φυγόκεντρος GERBER.
 26. Αυτόματη Συσκευή NIR ανάλυσης κρεατο-σκευασμάτων.
 27. Δύο Βιοαντιδραστήρες 15 l αυτοαποστειρώσιμοι και τρείς επωαστικοί αναδευτήρες για μικροβιακές ζυμώσεις.
 28. Πέντε επωαστικοί θάλαμοι για καλλιέργεια μικροοργανισμών.
 29. Ένας θάλαμος ωρίμανσης, δύο ψυγεία, ένας καταψύκτης.
 30. Μία συσκευή Real-Time PCR.
 31. Ένα μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης με κάμερα και δυνατότητα image analysis και 12 απλά οπτικά μικροσκόπια.
 32. Ένας θάλαμος νηματικής ροής.
 33. Ένα αυτόκαυστο 75 l και ένας θάλαμος ξήρανσης/ξηρής αποστείρωσης με αέρα.
 34. Δύο φασματοφωτόμετρα.
 35. Δύο εργαστηριακοί φυγόκεντροι.
 36. Συσκευή Kjeldahl για προσδιορισμό πρωτεϊνών ή/και υγρή εκχύλιση.
 37. Μία στήλη παραγωγής απιονισμένου νερού.
 38. Μικροεξοπλισμός (ομογενοποιητής stomacher, θολερόμετρο, διαθλασίμετρο, αποστειρωτική λάμπα UV, anaerobic jars, pHμετρα υγρών και στερεών τροφίμων, μετρητής αποικιών, ένας αναλυτικός ζυγός και δύο απλοί ζυγοί, δύο vortex, 10 λύχνοι Bunsen, δύο υδατόλουτρα, κλπ).
 39. Τράπεζα καλλιεργειών παθογόνων και αλλοιογόνων βακτηρίων και μυκήτων και καλλιεργειών εκκίνησης/προστατευτικών καλλιεργειών.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Πλήρης Μικροβιολογική Ανάλυση τροφίμων, αγροτικών προϊόντων και νερού.
 2. Πλήρης Χημική ανάλυση νερού.
 3. Αναλύσεις μετάλλων σε τρόφιμα, φυτικούς ιστούς, νερό, ζωοτροφές, έδαφος με ICP.
 4. Αναλύσεις αιθερίων ελαίων με χρωματογραφία GC-MS-MS.
 5. Αναλύσεις ολικών αφλατοξινών σε ξηρούς καρπούς, δημητριακά, ζωοτροφές με ELISA.
 6. Αναλύσεις μυκοτοξίνης Μ1 σε γαλακτοκομικά προϊόντα.
 7. Προσδιορισμός ενεργότητας νερού aw σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα.
 8. Προσδιορισμός μεθανόλης και αρωματικού προφίλ σε οινοπνευματώδη ποτά με χρωματογραφία GC-MS-MS.
 9. Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων με συνδυασμό χρωματογραφίας GC-MS-MS και HPLC-MS-MS.
 10. Προσδιορισμός γλυκοζιτών στέβιας με HPLC-MS-MS.
 11. Προσδιορισμός προφίλ λιπαρών οξέων σε λιπαρά τρόφιμα με GC-MS-MS.
 12. Ανάλυση βασικών συστατικών ζωοτροφών.
 13. Ανάλυση υφής τροφίμων.
 14. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 15. Μεταφορά τεχνογνωσίας για καινοτόμες νέες τεχνολογίες για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 16. Μελέτες για αξιοποίηση αποβλήτων και υποπροϊόντων/παραπροϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 17. Μελέτες βελτίωσης προϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
 18. Μελέτες και Εφαρμογή συστημάτων ISO22000-ISO9001-AGRO-GLOBAL GAP-ISO14001-EMAS.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων του εξωτερικού.
 2. 8 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας από τα οποία δύο (2) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 3. Παραγωγή βιοδραστικού γιαουρτιού με πολυφαινόλες ελιάς.
 4. Παραγωγή υγρού αντιοξειδωτικού από φυτικά νερά ελιάς καθώς και νανο-ενθυλακωμένου παραγώγου.
 5. Παραγωγή βιολογικού φυτοφαρμάκου/ζιζανιοκτόνου από ριγανέλαιο με νανο-ενθυλάκωση.
 6. Παραγωγή αλλαντικών χωρίς xημικά συντηρητικά και πρόσθετα.
 7. Παραγωγή μελισσοτροφής τύπου βανίλιας από τυρόγαλο.
 8. Παραγωγή γάλατος γαϊδούρας σε σκόνη.

Ερευνητικά Έργα

 1. Πρόγραμμα eu –drivers-solving the whey pollution problem in the region of thessaly
 2. Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΙΙΙ Αναπτυξη μεθοδου ολικης αξιοποιησης αποβλητων ελαιοτριβειου για παραγωγη βιο-δραστικων ουσιων υψηλης προστιθεμενησ αξιαςκαι αγρο-υλικων - Προυπολογισμός : 100000 Ευρώ
 3. Πρόγραμμα ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βιομηχανική έρευνα Τεχνικοοικονομικής Αριστοποίησης της κλασικής μεθόδου υδραπόσταξης για παραγωγή ροδελαίου και ροδόνερου από ρόδα της ποικιλίας Rosa Damascena και αναλυτική διερεύνηση της εναλλακτικής καινοτόμου τεχνολογίας υπερκρίσιμης εκχύλισης -Προϋπολογισμός: 200000 Ευρώ
 4. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 20437797-01-000020 Βελτιστοποίηση Υφής - Διατηρησιμότητας και Γεύσης γλυκισμάτων με βάση τον χαλβά Εταιρεία : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προϋπολογισμός : 8610 €
 5. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 14490487-01-000032 Εφαρμογή Τεχνολογίας Διείσδυσης μέσω κενού για τη βελτίωση της γεύσης και δημιουργία νέων προϊόντων κατεψυγμένων μαλακίων Εταιρεία : ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΪΟΣ Προϋπολογισμός : 8610 €
 6. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 15370075-01-000034 Μελέτη Καθαρισμού και Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης Άλμης Τουρσιών Εταιρεία : ΚΕΔΑΠ Α.Ε. Προϋπολογισμός : 8610 €
 7. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 19868038-01-000039 Μελέτη Υποκατάστασης Θειωδών με Ασκορβικό Οξύ σε Αποφλοιωμένες Πατάτες Εταιρεία : Ι. ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ - Δ. ΝΤΑΝΙΚΑΣ Ο.Ε. Προϋπολογισμός : 8610 €
 8. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 58404368-01-000041 Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε ξηρούς καρπούς Εταιρεία : ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.Ο.-Προυπολογισμός : 8610 €
 9. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 15991593-01-000042 Ανάπτυξη Μεθόδου Αποχρωματισμού Λιπαρών Οξέων με Βιομηχανική Χρωματογραφία Εταιρεία : ΑΛ. ΖΙΑΚΑΣ - ΕΛ. ΖΙΑΚΑ Ο.Ε..-Προϋπολογισμός : 8610 €
 10. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 78471208-01-000046 Μελέτη Ολικής Αξιοποίησης Αίματος Σφαγείου για Παραγωγή Εδώδιμων Προϊόντων σε Σκόνη Εταιρεία Α.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Δ.ΝΤΟΥΦΑΣ Ο.Ε. : -Προϋπολογισμός : 8610 €
 11. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 18902762-01-000088 Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης Εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΩΤ. ΡΙΖΟΥ Ο.Ε. : -Προϋπολογισμός : 8610 €
 12. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 79148710-01-000106 Ανάπτυξη προϊόντων σνακ ζαγορίσιου φύλλου εμπλουτισμένων με βιοδραστικές φυτικές πολυφαινόλες Εταιρεία DYNAMIC FOODS Α.Ε. : -Προϋπολογισμός : 8610 €
 13. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 38592787-01-000113 Μελετη της χρησης φυτικων πολυφαινολων ως αντιοξειδωτικων και αντιμυκητιακων παραγοντων σε ζωοτροφες Εταιρεία VET HELLAS Α.Ε.Β.Ε. : -Προϋπολογισμός : 8610 €
 14. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 69206003-01-000050 Παραγωγή βιοδραστικού παραδοσιακού γιαουρτιού με ενσωμάτωση φυτικών πολυφαινολών Εταιρεία ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Ε.Π.Ε. : Προϋπολογισμός : 8610 €
 15. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 92518096-01-000141 Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείων Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε :Προϋπολογισμός : 8610 €
 16. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 19526550-01-000159 Μελέτη οικολογικής αξιοποίησης τυρογάλακτος για παραγωγή μελισσοτροφής Εταιρεία Σ. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.:Προϋπολογισμός : 8610 €
 17. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 81654331-01-000149 Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας Παραγωγής Αρωματισμένης Ψίχας Αμυγδάλου Εταιρεία Θ. και Δ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €
 18. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 18189370-01-000098 Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου Τροφίμων Εταιρεία ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €
 19. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 76236336-04-000013 Χαρτογράφηση περιεκτικότητας βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της εταιρείας Ιωάννης Κάντζος και ΣΙΑ Ο.Ε. Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €
 20. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 31281037-01-000097 Ανάπτυξη Μεθόδου Αξιοποίησης Τυρογάλακτος με Παραγωγή Πολυσακχαρίτη Τζελάνης με Ζύμωση. Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΣΑΣ Α.Β.Ε.Ε..: Προϋπολογισμός : 8610 €
 21. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 36807399-01-000094 Παραγωγή και Ποιοτική Αξιολόγηση Νέων Μαριναρισμένων Προϊόντων Χοιρινού Κρέατος Εταιρεία ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. :Προϋπολογισμός : 8610 €
 22. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 72313222-01-000095 Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μονοκυτταρικής Πρωτεΐνης με Ζύμωση Εταιρεία Γ. Α. ΝΟΥΣΙΑΣ Ο.Ε. :Προϋπολογισμός : 8610 €
 23. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 18533131-01-000096 Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μέσω Ζυμώσεως Ξανθάνης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Εταιρεία: ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. :Προϋπολογισμός : 8610 €
 24. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 88279408-01-000122 Μελέτη παραγωγής και ωρίμανσης κεφαλοτυριού από μη παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα Εταιρεία: ΑΦΟΙ Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. :Προϋπολογισμός : 8610 €
 25. Κουπόνι Καινοτομίας ΤΙΤΛΟΣ: Απόκτηση Τεχνογνωσίας στη χρήση προσθέτων για διατήρηση μαλακής υφής σε αρτοποιήματα και τσουρέκια. Εταιρεία: ΑΦΟΙ ΟΡΤΟΥΛΙΔΗ Ο.Ε :Προϋπολογισμός : 8610 €
 26. Μonitoring the quality of farmed fish in West Greece (Πρόγραμμα Αρχιμήδης της ΓΓΕΤ)
 27. Παραγωγή έτοιμων σαλατών και ορεκτικών χωρίς χημικά συντηρητικά, με τη χρήση συνδυασμού παρεμποδιστών (Κουπόνι Καινοτομίας της ΓΓΕΤ).
 28. Μελέτη προβιοτικής/αντιμικροβιακής δράσης προβιοτικού σκευάσματος (toyocerin) στη μικροχλωρίδα του εντέρου εκτρεφόμενων χοίρων (Συνεργασία με την Iσπανική εταιρία Rubinum).
 29. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 58520873-01-000125 Συγκριτικη μελετη της ποιοτητας και γευσης εγχωριου και εισαγομενου χοιρινου κρεατος Εταιρεία: ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €
 30. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 74724662-01-000124 Συγκριτικη μελετη των ποιοτικων και γευστικων χαρακτηριστικων κρεατος εριφιων αυτοχθονων φυλων Εταιρεία: ΔΕΣΠΤΑ Ο.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €
 31. Κουπόνι Καινοτομίας Νο: 55720961-01-000123 Συγκριτικη μελετη των ποιοτικων και γευστικων χαρακτηριστικων του κρεατος αμνων αυτοχθονων φυλων Εταιρεία: ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.: Προϋπολογισμός : 8610 €

Πρόσωπα

Διευθυντής
Πετρωτός Κωνσταντίνος
+30 6944191500
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παπαϊωάννου Χρυσούλα
+30 693641730
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μανούρας Αθανάσιος
+30 24410 41089
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασιλάκογλου Ιωάννης
+30 2410 684559
Επίκουρος Καθηγητής
Χριστοδουλούλης Κωνσταντίνος
+30 2410 684280
Ανώτερος Ερευνητής
Γιαβάσης Ιωάννης
+30 6977455433
Ερευνητής
Λεοντόπουλος Στέφανος
+30 2410 684524
Ερευνητής
Μπούκη Παρασκευή
+30 6944267688
Ερευνητής
Γκουτσίδης Πασχάλης
+30 6977416749
Ερευνητής
Κόκκας Στυλιανός
+30 6947151615
Ερευνητής
Ντόντος Αλέξανδρος
+30 6947866274
Ερευνητής
Μαντάς Χρήστος
+30 6977626092
Ερευνητής
Γερασόπουλος Κωνσταντίνος
+30 6932368635
Ερευνητής
Πανταζή Γεωργία
+30 2410 684524
Ερευνητής
Φερεντίνου Κασσάνδρα
+30 2410 684524
Ερευνητής
Καρκαντά Φανή
+30 2410 684524