Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
401 Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
402 Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν χωροταξικά και πολεοδομικά ερευνητικά έργα και μελέτες Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
403 Παροχή υπηρεσιών και συνεργασία με ιδιώτες, ιδιωτικά Θεραπευτήρια, κρουαζιερόπλοια, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακές Ενότητες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα σε θέματα υγιεινής και Επιδημιολογίας. Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
404 Παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς για θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Περιοχής και στρατηγικής Χρήσεων Γης στον παράκτιο- νησιωτικό χώρο. Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
+30 24210 74436
Κοκκώσης Χάρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
405 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων υλικών Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών
+30 24210 74008
Αράβας Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
406 Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53). Εργαστήριο Ιστορίας – Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού για την Αρχιτεκτονική, την Πόλη και το Περιβάλλον
+30 24210 74246
Κοτιώνης Ζήσης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
407 Παροχή υπηρεσιών σε μονάδες υδρόβιων οργανισμών Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας
+30 24410 66045
Αθανασοπούλου Φωτεινή Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
408 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης υγιεινής και επιδημιολογίας. Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
409 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διευθέτησης φυσικών υδατορρευμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
+30 2410 684530
Κωτσόπουλος Σπυρίδων,Φαρσιρώτου Ευαγγελία Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
410 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υδραυλικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
+30 2410 684530
Κωτσόπουλος Σπυρίδων,Φαρσιρώτου Ευαγγελία Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
411 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα σε θέματα Ευρωπαϊκών Έργων που αφορούν στην Δια Βίου Εκπαίδευση, Διασυνοριακές Συνεργασίες, Καινοτομία κλπ σχετικών με την Οδική Ασφάλεια, Συγκοινωνιακές Υποδομές. Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
412 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα καινοτομίας στην παραγωγή και αξιολόγηση προϊόντων που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.(πχ Λογισμικά, Add on σε navigators, Συστήματα υποβοήθησης οδηγών κλπ κλπ) Εργαστήριο Οδοποιίας
+30 24210 74174
Ηλιού Νικόλαος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
413 Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Διαγνωστικής Αξίας σε Λοιμώδη Νοσήματα. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2441066011, 24410-66088, 2441066030, 2441066026, 2441066014
Λευκαδίτης Μενέλαος,Μπιλλίνης Χαράλαμπος,Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
414 Παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας
+30 2410 684256
Κοτρώτσιου Ευαγγελία,Μπακούρας Σιδέρης Τμήμα Νοσηλευτικής / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
415 Πειραματικές δοκιμές αντοχής και παραμορφωσιμότητας μεταλλικών φορέων Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
+30 24210 74373
Περδικάρης Φίλιππος Κ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
416 Πειραματικές δοκιμές αντοχής και παραμορφωσιμότητας φορέων από Ο/Σ Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
+30 24210 74373
Περδικάρης Φίλιππος Κ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
417 Πειραματικές μελέτες αποτελεσματικότητας και ασφάλειας κτηνιατρικών φαρμάκων και ανοσολογικών προϊόντων Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
+30 24410 66003
Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
418 Πειραματικός προσδιορισμός δυναμικών χαρακτηριστικών κατασκευών μικρής και μεγάλης κλίμακας (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτήρια, γέφυρες, ανεμογεννήτριες, και εξοπλισμός). Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων
+30 24210 74006
Παπαδημητρίου Κωσταντίνος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
419 Πιλοτικές δοκιμές παραγωγής και συγκόλλησης για πλάκες κόντρα-πλακέ και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ερευνητικό Εργαστηριο Επιστημης και Τεχνολογιας Ξυλου
+30 24410 64706
Αδαμόπουλος Στέργιος,Μαντάνης Γεώργιος Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
420 Πλήρεις δοκιμές σε πηλώδη χώματα. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών.
+30 2410 684330
Ζαούτσος Στέφανος,Παπαπολυμέρου Γεώργιος,Σπηλιώτης Ξενοφων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας