Κοινωνικά Δίκτυα

Ερευνητικό Εργαστηριο Επιστημης και Τεχνολογιας Ξυλου

laboratory image
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 24410 64706
adamopoulos@teilar.gr

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου πραγματεύεται την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα του ξύλου ως υλικού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του σε προϊόντα βιομηχανικής κατεργασίας και κατασκευές. Είναι πλήρως στελεχωμένο από ειδικό τεχνολογικό προσωπικό, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, αξίας >2.500.000 ευρώ (μοναδικό στα ΑΕΙ της χώρας), ενώ έχει αναπτύξει ποικίλες συνεργασίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-επίπλου-χαρτιού, και συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Στα αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: το ξύλο σαν πρώτη ύλη στη βιομηχανία ξύλου και επίπλου και κατασκευές, αναγνώριση ξύλου, ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών - επίπλων, χημική σύσταση και δομή ξύλου, παραγωγή ξύλου και μεταβλητότητά, σφάλματα, φυσικές-μηχανικές-χημικές ιδιότητες του ξύλου, φυσική αντοχή και ανθεκτικότητα, βελτίωση-τροποποίηση-προστασία-συντήρηση ξύλου, ποιοτική ταξινόμηση σε κλάσεις μηχανικής αντοχής, ανακύκλωση ξύλου και προϊόντων, προϊόντα ξύλου, καθώς και το ξύλο ως πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, pellets, κ.ά.)

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Αξιοποίηση ξύλου και βέλτιστες εφαρμογές του στην ελληνική πράξη
 2. Ανατομικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση ξύλου
 3. Φυσικές-χημικές-μηχανικές ιδιότητες του ξύλου
 4. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου - επίπλων και ξύλινων κατασκευών
 5. Μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του ξύλου
 6. Ποιότητα και ταξινόμηση ξύλου και προϊόντων ξύλου (με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές)
 7. Σφάλματα δομής και αλλοιώσεις του ξύλου
 8. Πιλοτικές δοκιμές και δοκιμές γήρανσης και έκθεσης διαφόρων υλικών με βάση το ξύλο στο περιβάλλον
 9. Βελτίωση-τροποποίηση-συντήρηση ξύλου
 10. Μηχανική κατεργασία του ξύλου, ξήρανση και συγκόλληση
 11. Μετρήσεις φορμαλδεΰδης σε σύνθετα προϊόντα του ξύλου – μετρήσεις σε ανόργανα στοιχεία
 12. Φυσικές-χημικές-μηχανικές ιδιότητες όλων των σύνθετων & συγκολλημένων προϊόντων του ξύλου
 13. Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι
 14. Ανακύκλωση ξύλου και χαρτιού

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ανάλυση αυξητικών δακτυλίων και πυκνότητα ξύλου: Σύστημα ανάλυσης αυξητικών δακτυλίων LINTAΒ 5, Σύστημα μέτρησης της πυκνότητας του ξύλου με ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλών συχνοτήτων LIGNOSTATION
 2. Μικροσκοπία: Ερευνητικό μικροσκόπιο NIKON ECLIPSE 50i με ψηφιακή κάμερα, λογισμικό μορφομετρικών μετρήσεων, σύστημα φθορισμού και πόλωση, Στερεοσκόπιο NIKON SM2 800 με σύστημα ψηφιακής φωτογράφησης, Μικροτόμος ολίσθησης LEICA MICROTOME SM 2010R, Μικροτόμοι SLEDGE MICROTOME G.S.L. 1, Μικροτόμος τρυπανιδίων ξύλου CORE-MICROTOME WSL
 3. Χημικές ιδιότητες ξύλου: Συσκευή ατομικής απορρόφησης PERKIN ELMER AAnalyst 200, Συσκευή εκχύλισης SOXHLET, Συσκευή συμπύκνωσης BUCHI RE-11 με υδατόλουτρο 9 λιτ., Εργαστηριακός μύλος POLYMIX PX-MFC 90D, Απαγωγός με παροχή αέρα
 4. Φυσικές ιδιότητες ξύλου: Θάλαμος σταθερών συνθηκών BINDER KBF 115 (10-100oC, 10-90%RH), Θάλαμος ψύξης θέρμανσης ELVEM (0-50oC, 25-98% RH), Κλίβανος κενού, Απλοί κλίβανοι, Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών, Εργαστηριακοί ζυγοί 0,1 g, 0,001 g και 0,0001 g,Yδατόλουτρο, Θερμαντικές φωλιές και εστίες, pH-μετρο, Μικρόμετρα και παχύμετρα ακριβείας, χρωματόμετρα, υγρασιόμετρα
 5. Μηχανικές ιδιότητες ξύλου: Μηχανή αντοχής ξύλου SHIMADJU UΗ-300 kΝI για κάμψη (σε μικρά δοκίμα και πριστή ως 4 m, θλίψη, διάτμηση, εφελκυσμό, σκληρότητα, Μηχανή αντοχής Zwick Roell Z020, Όργανο μέτρησης της αντοχής του ξύλου σε κρούση WPM 150J
 6. Ποιοτικός έλεγχος (QC): συσκευή ποιοτικού ελέγχου επίπλων, υπερσύγχρονη συσκευή ποιοτικού ελέγχου και μετρήσεων πιστοποίησης σε ξύλινα κουφώματα (μοναδική στα ΑΕΙ της χώρας)
 7. Φορητά όργανα ελέγχου αλλοιώσεων σε δέντρα-ξυλεία και κατάταξης ξυλείας: Όργανο μέτρησης των ελαστικών ιδιοτήτων του ξύλου GRINDOSONIC Mk5 Industrial, Φορητά όργανα κατάταξης ξυλείας σε κλάσεις αντοχής (με βάση το πρότυπο EN338), MTG και SYLVATEST TRIO (κατάλληλο για δέντρα, κορμούς, στύλους, πριστή ξυλεία, κατασκευές), Φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων σε δέντρα IML MICRO HAMMER, Φορητό όργανο ελέγχου αλλοιώσεων μέσω διάτρησης σε δέντρα, στύλους και κατασκευές RESISTOGRAPH 4452-S
 8. Εμποτιστήριο ξύλου, χωρητικότητας 600 L, πιλοτικής κλίμακας
 9. Πιλοτική συσκευή Autoclave (αυτόκλειστο), χημικές δοκιμές
 10. Πλήρεις εγκαταστάσεις μηχανικής κατεργασίας του ξύλου.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Αναγνώριση (ταυτοποίηση) ξύλου: εγχώρια και ευρωπαϊκά κωνοφόρα και πλατύφυλλα, τροπικά ξύλα, αρχαίο ξύλο, ξύλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημ. περισσότερες από >25 πραγματογνωμοσύνες).
 2. Ποιοτικός έλεγχος ξύλου (φυσικές, υγροσκοπικές, χημικές, μηχανικές ιδιότητες), και καταλληλότητα για διάφορες χρήσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες.
 3. Ποιοτικός έλεγχος σε έπιπλα και ξυλοκατασκευές - σχετικές πραγματογνωμοσύνες.
 4. Αναγνώριση βιολογικών προσβολών σε ξύλο.
 5. Μη καταστρεπτικός έλεγχος αλλοιώσεων σε ιστάμενα δέντρα-ξυλεία-κατασκευές (επικινδυνότητα-ασφάλεια).
 6. Κατάταξη δομικής και πριστής ξυλείας σε κλάσεις αντοχής (βάσει EN338).
 7. Μελέτες βελτίωσης-τροποποίησης-προστασίας-συντήρησης ξύλου.
 8. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μονάδες κατεργασίας ξύλου και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και χαρτί.
 9. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης ξύλου και χαρτιού.
 10. Ποιοτικός έλεγχος και ιδιότητες σύνθετων / συγκολλημένων προϊόντων ξύλου (υγροσκοπικές ιδιότητες και μηχανικές αντοχές σε φορτία) - χαρακτηρισμός της καταλληλότητας αυτών.
 11. Μετρήσεις περιεκτικότητας εκπεμπόμενης ή εκλυόμενης φορμαλδεΰδης από συγκολλημένα προϊόντα ξύλου (κόντρα-πλακέ, μοριοπλάκες, ινοπλάκες, OSB) με βάση τις μεθόδους Perforator & Desiccator.
 12. Πιλοτικές δοκιμές παραγωγής και συγκόλλησης για πλάκες κόντρα-πλακέ και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 13. Μετρήσεις επί της περιεχόμενης ποσότητας βαρέων μετάλλων σε προϊόντα ξύλου και υλικά.
 14. Ποιοτικός έλεγχος και χαρακτηρισμός προϊόντων High Pressure Laminates (βακελίτες) με βάση το πρότυπο ΕΝ438.
 15. Ποιοτικός έλεγχος και χαρακτηρισμός προϊόντων βερνικιών ξύλου – έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (βάσεις έκθεσης, ειδική πειραματική περιοχή).
 16. Έλεγχος ποιότητας και χαρακτηρισμός των pellets – μετρήσεις σε καυσόξυλα.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Ποιότητα και μεταβλητότητα ξύλου ελληνικών φυσικών δασών, και δασικών φυτειών
 2. Διάκριση ανώριμου και ώριμου ξύλου ελληνικών δασικών ειδών
 3. Αναγνώριση αρχαίου ξύλου από ταφικούς τύμβους
 4. Μελέτη ιδιοτήτων ξύλου εμποτισμένου με φυτικά έλαια
 5. Δημιουργία software πρόβλεψης των ιδιοτήτων προϊόντων συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι για τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάρτινης συσκευασίας
 6. Χημική και θερμική τροποποίηση ελληνικών και τροπικών ξύλων: ανάπτυξη μεθόδων και ιδιότητες ξύλου
 7. Συνεργασία και συνέργεια με εταιρεία R&D για την ανάπτυξη νέων νανοσκευασμάτων για την προστασία του ξύλου έναντι μυκήτων και υγρασίας
 8. Βελτίωση της διαπερατότητας δύσκολων στον εμποτισμό ελληνικών ξύλων με τεχνική laser (σε εξέλιξη)
 9. Ανάπτυξη μεθόδων εμποτισμού ελληνικών ξύλων με φυτικά έλαια για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (σε εξέλιξη)
 10. Συμπεριφορά προϊόντων ξύλου ολλανδικής εταιρείας μετά από έκθεση στο περιβάλλον (σε εξέλιξη)
 11. Ανάπτυξη και αξιολόγηση προϊόντων από ανακυκλωμένο ξύλο και λάστιχο (σε εξέλιξη)
 12. Δημιουργία software πρόβλεψης των ιδιοτήτων χαρτιών συσκευασίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ανακυκλωμένου χαρτιού (σε εξέλιξη)
 13. Βελτίωση των ιδιοτήτων των ανακυκλωμένων πρώτων υλών (ίνες) μέσω χημικής τροποποίησης για τις Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρτιού (σε εξέλιξη)
 14. Συμπεριφορά προϊόντων decks νορβηγικής εταιρείας μετά από έκθεση εξωτερικά (σε εξέλιξη)
 15. Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (της τελευταίας 5ετίας): Τα τελευταία 5 χρόνια τα μέλη του Εργαστηρίου διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με impact factor και πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 16. Διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια / εταιρείες (έως έτος 2013): Συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Δράσεις COST: E48 - The Limits of Paper Recycling (2006-2009), FP0904 - Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing (2010 - ), FP1003 - Impact of Renewable Materials in Packaging for Sustainability - Development of Renewable Fibre and Bio-Based Materials for New Packaging Applications (2011 - ) κ.α.
 17. Μέλος της Διεθνούς Εταιρίας Ανατόμων Ξύλου IAWA (International Association of Wood Anatomists) University of Goettingen, Dept. of Wood Biology and Wood protection (Germany)- Plato International BV (Holland)- University of West Hungary, Dept. of Wood Sciences at Sopron (Hungary), AIDIMA Center of Wood and Furniture Technology (Spain)- SP Sweden, Technical Centre for Wood technology (Sweden)- Kebony ASA, Norway- NanoPhos S.A. (Greece, international company)- SDU University, Dept. of Forest Products Engineering (Turkey)- Chimar Hellas S.A. (Greece, international company).

Ερευνητικά Έργα

 1. Τεχνικός συντονισμός του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7-SME-2012-2-315633-Fibre+ “Innovative paper packaging products for European SMEs based on functional modification of recovered fibres”. Προϋπολογισμός 1.186.014 €, Δεκέμβριος 2012-Νοέμβριος 2015
 2. Επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ»: RF-CORRUG – QUALITY CONTROL OF RAW MATERIALS FROM RECOVERED FIBRES FOR THE PRODUCTION OF CORRUGATED BOARD με ελληνικό τίτλο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Προϋπολογισμός 90.000 €, 2013-2014
 3. Επιστημονικός συντονισμός του προγράμματος ΕΣΠΑ «Αρχιμήδης ΙΙΙ»: TRENATOIL - DEVELOPMENTOFANINNOVATIVEPRESERVATIVETREATMENT METHOD USING NATURAL OILS TO IMPROVE WOOD PROPERTIES. APPLICATIONTOOUTDOORWOODFURNITURE με ελληνικό τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΞΎΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Προϋπολογισμός 90.000 €, 2012-2014
 4. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE09 ENV/ES/000454 WOODRUB “Utilisationofrecoveredwoodandrubberforalternativecompositeproducts”. Προϋπολογισμός 1.838.968 €, 2010-2014
 5. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος ΕΣΠΑ «Θαλής»: WOODLASER – IMPROVEMENT OF WOOD TREATABILITY IN REFRACTORY TO IMPREGNATION CONIFER SPECIES BY SURFACE DRILLING WITH LASER με ελληνικό τίτλο Βελτίωση διαπερατότητας δύσκολων στον εμποτισμό κωνοφόρων ξύλων με διάνοιξη μικρο-οπών με laser. Διάρκεια 2012-2015
 6. 6. Έργο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τίτλο “Δοκιμές προϊόντων Platowood σε 3-ετών εκθέσεις στις ελληνικές εξωτερικές συνθήκες, με χρήση τεστ γήρανσης και block test”. Έναρξη 1.7.2011
 7. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος του ΕΛΚΕΔΕ με τίτλο FP7 project TORCHWOOD “Development of an affordable heat treatment process for wood”. Έτος: 2010
 8. Τεχνικός συντονισμός του ευρωπαϊκού προγράμματος FP6 Collective Research MODELPACK “Advanced quality prediction tool for knowledge-driven packaging design and manufacturing in European SMEs”. Προϋπολογισμός 2.8 M €, 2006-2009
 9. Επιστημονικός συντονισμός του έργου του ΚΤΕ Θεσσαλίας “Συγκέντρωση σε ΒΔ οικολογικών Α' υλών για την κατασκευή επίπλων ηλικιωμένων ατόμων. Πρόγραμμα EUREKA NASA E!2319”. Έτος: 2009
 10. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου του ΑΠΘ “Έρευνα, προστασία και ανάδειξη ευρημάτων ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου”. Διάρκεια: 2006-2007
 11. Εκπόνηση έργου: Outdoor testing of Kebony wood decks in a 3-year exposure in Greece, σε συνεργασία με την νορβηγική εταιρεία Kebony ASA. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ, 2011-2014
 12. Εκπόνηση έργου: «Έρευνα και ανάπτυξη για νέα νανοσκευάσματα προστασίας του ξύλου- Τεχνική υποστήριξη και συμβουλές», σε συνεργασία με την εταιρεία NANOPHOS Α.Ε. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ. 2010-2012
 13. Εκπόνηση έργου: Πειραματικός έλεγχος & δοκιμές της τροποποιημένης ξυλείας Belmadur σε ξύλινα κουφώματα και εξωτερικές κατασκευές, σε συνεργασία με την METHOD Α.Ε., 2010-2012
 14. Εκπόνηση έργου: «Βελτίωση προϊόντος νανοτεχνολογίας για την προστασία και αδιαβροχοποίηση του ξύλου» σε συνεργασία με την εταιρεία NanoPhos A.E.
 15. Εκπόνηση έργου: «Τεχνικές συμβουλές για την κατασκευή ξύλινων σπιτιών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων» σε συνεργασία με την επιχ/ση Wands - Α. Βασίλαινας
 16. Εκπόνηση έργου: «Μελέτη αιθέριων ελαίων ξύλου Pinus leucodermis, πειράματα σε συνεργασία με Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Αθηνών & Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
 17. Εκπόνηση έργου: Ερευνητική μελέτη – τεχνητή παλαίωση κόκκινου κρασιού με ξυλοτεμαχίδια διαφόρων ελληνικών ειδών ξύλου, πειράματα σε συνεργασία με Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
 18. Εκπόνηση του έργου υποστήριξης "Πραγματογνωμοσύνη επί εισαγόμενου κόντρα-πλακέ & μέτρηση περιεχόμενης φορμαλδεΰδης" σε συνεργασία με την εμπορική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
 19. Εκπόνηση της έρευνας με τίτλο: "Natural weathering test of wood coatings for exterior wood applications", σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία SAYER LACK.
 20. Εκπόνηση έργου υποστήριξης "Μετρήσεις φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας NTL με τη μέθοδο Perforator και Desiccator" σε συνεργασία με την εταιρεία NTL CHEMICAL CONSULTING (Ν. Παργιανάς & Σία)
 21. Εκπόνηση του έργου υποστήριξης «Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας ΑΓΕΧ με τη μέθοδο Perforator (EN 120)» σε συνεργασία με την ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ
 22. Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνικές προστασίας και συντήρησης κορμόσπιτου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη
 23. Εκπόνηση του προγράμματος «Μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην επιχείρηση ξύλου Woodman Ο.Ε.» (σε συνεργασία με την επιχείρηση Woodman O.E.)
 24. Εκπόνηση του προγράμματος «Μέτρηση περιεκτικότητας αρσενικού σε εμποτισμένη ξυλεία της βιομηχανίας Woodman»
 25. Εκπόνηση του προγράμματος «Αξιολόγηση μελέτης και τεχνολογίας κατασκευής κορμόσπιτου στη Δομνίστα Ν. Ευρυτανίας» (σε συνεργασία με ιδιώτη)
 26. Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη καταλληλότητας του ξύλου Tabebuia impetiginosa (Ipe) για εφαρμογή σε δάπεδο πεζογέφυρας στην περιοχή Κατεχάκη Αττικής» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, (σε συνεργασία με την επιχ/ση ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)
 27. Εκπόνηση του προγράμματος «Μελέτη συνδεσμολογίας ξυλείας για την παραγωγή τμημάτων επίπλων. Επίδραση επιλεγμένων συντελεστών παραγωγής». Η δράση έγινε μέσω του ΤΕΙ Λάρισας
 28. Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έλεγχος και αναγνώριση τροπικού ξύλου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη. Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Λάρισας
 29. Εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος και αναγνώριση τροπικής ξυλείας» για τεχνική υποστήριξη της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Λάρισας (σε συνεργασία με την επιχείρηση ΟΛΒ Α.Ε.)

Πρόσωπα

Διευθυντής
Αδαμόπουλος Στέργιος
+30 24410 64706
Διευθυντής
Μαντάνης Γεώργιος
+30 24410 28499
Καθηγητής
Γεώργιος Νταλός
+30 6932 615800
Καθηγητής
Σωτήρης Καραστεργίου
+30 69473 00590
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαήλ Σκαρβέλης
+30 6944 737760
Ερευνητής
Δημήτριος Μπιρμπίλης
+30 6946 415494
Ερευνητής
Δημήτριος Τσίποτας
+30 6984 160047
Ερευνητής
Χαράλαμπος Λυκίδης
+30 6948 608636
Τεχνικός
Αικατερίνη Ράμμου
+30 6973 470785
Τεχνικός
Κων/νος Νινίκας
+30 6974 481086
Τεχνικός
Γεράσιμος Μπόθος
+30 6946 219454