Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας

laboratory image
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684256
frontida@teilar.gr

Σκοπός της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο αντικείμενο της Φροντίδας Υγείας και της Νοσηλευτικής επιστήμης. Η λειτουργία του εργαστηρίου αποσκοπεί: · στην προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και των άλλων επιστημών υγείας και ζωής, · στην υποστήριξη εκπαιδευτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, · στην διεξαγωγή ερευνητικών μελετών αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, · στην παραγωγή νέας γνώσης και διάχυσή της με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, · στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υγείας και επιχειρηματικότητας, · στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, με την μορφή σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας, · στην παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, · στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μελέτης, · στη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας, · στη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς οργανισμούς με συναφή ενδιαφέροντα, · στην οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της φροντίδας υγείας.
 2. Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη φροντίδα υγείας.
 3. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας.
 4. Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος.
 5. Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία.
 6. Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας.
 7. Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη φροντίδα υγείας.
 8. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Εργαστήριο Νοσηλευτικής 1
 2. Εργαστήριο Νοσηλευτικής 2
 3. Εργαστήριο Νοσηλευτικής 3
 4. Αίθουσα Πληροφορικής - Ανατομείο

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω: α) λειτουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού εξοπλισμού, β) εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, γ) άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς Φροντίδας Υγείας για πρακτική άσκηση, ε) εκπόνησης πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
 2. Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και διεξαγωγή μελετών, όπως: α) Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της Φροντίδας Υγείας. β) Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη Φροντίδα Υγείας. γ) Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας. δ) Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. ε) Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία. στ) Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. ζ) Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη Φροντίδα Υγείας. η) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας.
 3. Παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
 4. Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops.
 5. Ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Malliarou M., Gerogianni G., Babatsikou F., Kotrotsiou E., Zyga S., 2014. Family perceptions of ICU nurses’ roles: a Greek perspective. Health Psychology Research, 2:994.
 2. Papathanasiou I.V., Tsaras K., Sarafis P., 2014. Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: Teaching and learning. Nurse Education Today, 34(1): 57-60.
 3. Sarafis P., Tsounis A., Malliarou M., Lahana E., 2014. Disclosing the Truth: A Dilemma between Instilling Hope and Respecting Patient Autonomy in Everyday Clinical Practice. Global Journal of Health Science, 6(2):128-137.
 4. Bakalis V., Malliarou M., Theofilou P., Zyga S., 2014. Improvement of diabetic patients nursing care by the development of educational programmes. Health Psychology Research, 2:931.
 5. Papathanasiou I., Kourkouta L., Sklavou M., 2013. Holistic Nursing Care: Theories and Perspectives. American Journal of Nursing Science, 2(1): 1-5.
 6. Lahana E., Niakas D., 2013. Investigating differences in Health Related Quality of Life (HRQoL) of Greeks and immigrant Albanians with the generic EQ-5D questionnaire. Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International, Volume 2013, Article ID 127389, 7 pages
 7. Amprachim S.E., Gkegkes I., Papathanasiou I., Kourkouta L., 2013. Factors Associated with Chronic Post Thoracotomy Pain. Balkan Military Medical Review, 16(2): 105-113.
 8. Kleisiaris Ch., Maniou M., Papathanasiou I., Sfiniadaki A., Collaku E., Koutsoumpa Ch.,Sarafis P., 2013. The prevalence of depressive symptoms in an elderly population and their relation to life situations in home care. Health Science Journal, 7(4):417-423.
 9. Zyga S., Baroutsou P., Prezerakos P., Lazakidou A., Rekleiti M., Malliarou M., 2013. Study on ecological awareness and performance of nursing personnel in dialysis units. International Journal of Advanced Nursing Studies, 2(2):80-87.
 10. Malliarou M., Sarafis P., Zyga S., Constantinidis T.C., 2013. The Importance of Nurses Hand Hygiene. International Journal of caring Sciences, 6(3):327-331.
 11. Sarafis P., Malliarou M., 2013. Cultural self-efficacy of baccalaureate nursing students in a Greek university. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6):446-450.
 12. Chandrinou A., Gaitanou K., Exarchos K., Antoniadou D., Tsorbanaki C., Bissias C., Malliarou M., 2013. Rating of Patient Satisfaction Factors in a Clinical Hyperbaric Centre of a Greek Navy Hospital. International Journal of Caring Sciences, 6(1): 69-77.
 13. Χανδρινού Α., Έξαρχος Κ., Γαϊτάνου Κ., Σαράφης Π., Μαλλιαρού Μ., 2013. Συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών σε υπερβαρικό θάλαμο και το άγχος που βιώνουν. Υγεία & εργασία, 4(2): 173-194.
 14. Βαρούτσου Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Κωνσταντινίδης ΘΚ., 2013. Οικολογική διαχείριση απορριμμάτων σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Υγεία & εργασία, 4(2): 209-216.
 15. Καρκασίνα Α., Πρεζεράκος Π., Ιορδάνογλου Δ., Ηγουμενίδης Μ., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., 2013. Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική μελέτη. Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 5(1): 19-28.
 16. Αθανασοπούλου Μ., Καϊτελίδου Δ., Ζυγά Σ., Μαλλιαρού Μ., Καλοκαιρινού Α., 2013. Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις του μητρικού θηλασμού. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 5(1): 13-18.
 17. Makri Α., Kotrotsiou S., Paralikas Th., Kotrotsiou E., Gouva M., Dimoliatis I., 2012. Nursing and medical student’s perceptions of educational environment and their association with hostility dimensions. Medical Teacher (34), 9, 1.
 18. Σταθαρού Α., Γαλάτου Χ., Ε. Κοτρώτσιου Ε., 2012. Η χρήση του χιoύμορ στη φροντίδα των ψυχικά ασθενών. Το Βήμα του Ασκληπιού, 11 (1).
 19. Κουράκος Μ., Καυκιά Θ., Ρεκλείτη Μ., Ζυγά Σ., Κοτρώτσιου Ε., Γκούβα Μ., 2012. Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(1):61-69.
 20. Kourkouta L., Papathanasiou I., Georgoysi P., 2012. The First School of Nursing Education in Greece. Education in Medicine Journal, 4(2): 80-84.
 21. Kourkouta L., Ippioti D., Papoulia F., Papathanasiou I., 2012. The History of Vostaneio Hospital of Mytilene. Balkan Military Medical Review, 15(2): 81-87.
 22. Sarafis P., Τsounis A., Malliarou M., 2012. Euthanasia an active area of research in contemporary bioethics: Challenges for the Society and the professionals of Health-Care. Hellenic Journal of Nursing Science, 5(1):21-25.
 23. Zyga S., Tsiros H., Malliarou M., Stathoulis J., Babatsikou F., Landaniti M., Tziaferi S., Kalokairinou A., 2012. Intensification of Renal Nurses Self Esteem. A pilot Study. International Journal of Caring Sciences, 5 (3): 320-327.
 24. Μαλλιαρού Μ., Αγόρη Α., Σαράφης Π., Κοτρώτσιου Ε., 2012. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης , 5(1):45-55.
 25. Καραθανάση Κ., Σαραφης Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Πρεζεράκος Π., 2012. Διερεύνηση εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στο χειρουργείο. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 1(2):1-8.
 26. Μαλλιαρού Μ., Σαράφης Π., Καραθανάση Κ., Σωτηριάδου Κ., Μουστάκα Ε., Ζυγά Σ., 2012. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου FS ICU-24 για την εκτίμηση της ικανοποίησης της οικογένειας από τη φροντίδα στη ΜΕΘ. Υγεία & εργασία,3(1):127-134.
 27. Kotrotsiou E., Krommydas G., Papathanasiou I., Kotrotsiou S., Paralikas T., Lahana E., Kiparissi G., 2011. Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma. Health Science Journal, 5(3): 229-236.
 28. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011. Higher levels of psychiatric symptomatology reported by health professionals working in medical settings in Greece. Annals of General Psychiatry, 10:28.
 29. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011. Burnout in Greek Medical and Mental Health Care Workers. Global Journal of Health Science, 3(2):206-210.
 30. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2011. Do place of residence and ethnicity affect health services utilization? Evidence from Greece. International Journal Equity Health, 26; 10 (1): 16.
 31. Papastavrou E., Farmakas A., Karayiannis G., Kotrotsiou E., 2011. Co morbidity of post traumatic stress – disorders and substance use disorders. Health Science Journal, 5(2): 107-117.
 32. Τόγκας Κ., Γκούβα Μ., Λαχανά Ε., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Η επίδραση της αίσθησης συνοχής στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(3).
 33. Τσάπαλος Γ., Πρεζεράκος Π., Κοτρώτσιου Ε., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., 2011. Μέθοδοι μετασχηματίζουσας μάθησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νοσηλευτική 50 (2).
 34. Βάλαρη Χ., Κωστοπούλου Σ., Πέρρου Χ., Κελεπούρης Κ., Τσάρας Κ., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Απόψεις φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών σχετικά με την επίδραση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στη σεξουαλική τους συμπεριφορά. Interscientific Health Care, 3(2): 81-86.
 35. Σταθαρού Α., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., Μασδράκης Β., Μπερκ Α., Νταραγιάννης Δ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Διερεύνηση της επιβάρυνσης ψυχικά ασθενών. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(2): 59-69.
 36. Zyga S., Malliarou M., Lavdaniti M., Athanasopoulou M., Sarafis P., 2011. Greek Renal nurses’ attitudes towards death. Journal of Renal Care, 37(2):100-107.
 37. Zyga S., Christopoulou G., Malliarou M., 2011. Malnutrition-inflammation - atherosclerosis syndrome in patients with end-stage renal disease. Journal of Renal Care, 37(1):12-15.
 38. Ioannidi V., Kolovos P., Vasileiadou S., Malliarou M., Travlos A., Zyga S., 2011. Nursing Students’ Perceptions, Beliefs and Attitudes: A First Study on Special Pedagogic Activities. Global Journal of Health Science, 3(1):40-48.
 39. Malliarou M., Sarafis P., Sotiriadou K., Serafeim T., Karathanasi K., Moustaka E., Theodosopoulou E., 2011. Greek Nurses Attitudes towards Death. Global Journal of Health Science, 3(1):224-230.
 40. Ιωαννίδη Β., Κολοβός Π., Βασιλειάδου Σ., Μαλλιαρού Μ., Τραυλός Α., Ζυγά Σ., 2011. Προσέγγιση των εννοιών «αρρώστια», «ασφάλεια στη φροντίδα για την υγεία» και «ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας» από φοιτητές και φοιτήτριες νοσηλευτικής. Μια πιλοτική μελέτη. Βήμα του Ασκληπιού, 10 (3): 389-405.
 41. Αθανασιάδης Θ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Εκτίμηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 3 (4) 165-172.
 42. Zetta S., Smith K., Jones M., Allcoat P., Sullivan F., 2011 Evaluating the angina plan in patients admitted to hospital with angina: a randomized controlled trial. Cardiovascular Therapeutics, 29(2): 112-124.
 43. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2010. The impact of ethnicity, place of residence and socioeconomic status on health-related quality of life : results from Greek health survey. International Journal of Public Health, 55:391-400.
 44. Μαρνέρας Χ., Θεοδωρακοπούλου Γ., Αλμπάνη Ε., Γκούβα Μ., Δημοπούλου Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010. Ικανοποίηση από την εργασία και επίπεδα άγχους σε Νοσηλευτές που εργάζονται σε νεφρολογικά κέντρα. Νοσηλευτική, 49 (1) : 83-89.
 45. Βάλαρη Χ., Τσάρας Κ., Κελεπούρης Κ., Μπόρου Α., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010. Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών απέναντι σε ηθικά ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2(2).
 46. Βασιλόπουλος Α., Ρούπα Ζ., Βόζνιακ Γ., Ρεκλείτη Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Γουργουλιάνης Κ., 2010. Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την πνευμονική φυματίωση. Interscientific Health Care, 2(2): 79-85.
 47. Zetta S., Siamagka E., Basdeki S., Ablianiti E., 2010. Primary nursing in Intensive Care Unit: Measuring nurses’ attitudes. Interscientific Health Care 2.3
 48. Τσάρας K., Χατζή Μ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Προσδιορισμός της συχνότητας των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 1(3).
 49. Xατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, τεύχος 2 (1), 56-60.
 50. Tζούνης Ε., Τζούνη Μ., Γκούβα Μ., Παπασταύρου Ε., Κοτρώτσιου Ε., Γουργουλιάνης Κ., 2009. Πνευματικότητα και Θρησκευτικότητα: Μια ποιοτική ανάλυση σε γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, Τεύχος 2(1), 67-76.
 51. Georgitziki G., Korakidi D., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Sgantzos M., Sapountzi- Krepia D., 2009. Health Education in Secondary Schools in Larissa, Greec. International Journal of Health Science 2(2).
 52. Φακή Μ., Γκούβα Μ., Παπαθανασίου Ι., Πράπα Ε., Πάσχου Δ., Πράπα Π.Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Το stress σε εργαζόμενους σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 1 (1):9-15.
 53. Roura Z., Gourni M., Kotrotsiou E., 2009. The theory of in focus care, RGK. Health Science Journal, 3 (3).
 54. Χατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., 2009. Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων. Interscientific Health Care, 1(2): 43-50.
 55. Roupa Z., Koulouri A., Sotiropoulou P., Makrinika E., Marneras X., Lahana E., Gourni M., 2009. Anxiety and depression in patients with Type 2 Diabetes Mellitus, depending on sex and body mass index. Health Science Journal, 3(1): 32-40.
 56. Νίκας Μ., Σωτηροπούλου Π., Μακρυνίκα Ε., Παραλίκας Θ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Πράπα Ε., Κουλούρη Α., Ρούπα Ζ., 2009. Η κοινωνικότητα και το αίσθημα μοναχικότητας σε ηλικιωμένους των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 1(1): 34-42.

Ερευνητικά Έργα

 1. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών).
 2. Διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ Νοσηλευτών – Ιατρών – Ασθενών σε νοσοκομεία Λάρισας, Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών).
 3. Διερεύνηση της ψυχοκοινωνικής και σωματικής κατάστασης και ανάπτυξης καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε παιδιά σχολικών κοινοτήτων του Ν. Λάρισας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών).
 4. Ο ρόλος της οικογένειας στην φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών).
 5. Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, καθώς και της έκβασής του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ).
 6. Δοκιμασία διαλογής δευτερογενούς πρόληψης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες της Θεσσαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού νοσηλευτικού πρωτοκόλλου (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Υγείας).
 7. Διερεύνηση της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή (Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Ε του ΤΕΙ Λάρισας).
 8. Επίπεδο υγείας των τσιγγάνικων οικογενειών της Θεσσαλίας: Συνθήκες διαβίωσης, υγειονομικές συμπεριφορές και κοινωνική ασφάλιση – πρακτικές εμβολιασμού (Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας).
 9. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών)
 10. Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού σχετικά με το περιεχόμενο της νοσηλευτικής φροντίδας – εννοιολογικός προσδιορισμός της νοσηλευτικής φροντίδας (ΤΕΙ Λάρισας Επιτροπή Ερευνών).
 11. Σύνδρομο Επαγγελματικής κόπωσης Burnout στους επιστήμονες – επαγγελματίες υγείας Ιατρούς – Νοσηλευτές (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ).
 12. Οι αντιλήψεις Ελλήνων φοιτητών Νοσηλευτικής και Ελλήνων Νοσηλευτών για τον ορισμό της έννοιας της Νοσηλευτικής και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική εικόνα του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ).
 13. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ/Α», τίτλος υποέργου «Μελέτη της στάσης των υπογόνιμων ζευγαριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Κοτρώτσιου Ευαγγελία
+30 2410 684256
Διευθυντής
Μπακούρας Σιδέρης
2410-984257
Καθηγητής
Κοτρώτσιου Στυλιανή
2410 684260
Καθηγητής
Παπαθανασίου Ιωάννα
2410 684446
Καθηγητής
Παραλίκας Θεοδόσιος
2410 684345
Καθηγητής
Τσάρας Κωνσταντίνος
2410 684568
Επίκουρος Καθηγητής
Λαχανά Ελένη
2410 684622
Ερευνητής
Μαλλιαρού Μαρία
Ερευνητής
Ζέττα Στέλλα
Τεχνικός
Γκομοσίδου Ευθυμία
2410 684308