Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

laboratory image
Κτηνιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2441066011, 24410-66088, 2441066030, 2441066026, 2441066014
aburriel@vet.uth.gr ; billinis@vet.uth.gr; mleuka@vet.uth.gr

Το εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην παθογένεια, τη διάγνωση και την πρόληψη Λοιμωδών και Παρασιτικών νοσημάτων των ζώων. Συμμετέχει, στην επιτήρηση σημαντικών για την υγεία των ζώων, τη Δημόσια Υγεία και την οικονομία νοσημάτων, την απομόνωση και το μοριακό χαρακτηρισμό παθογόνων παραγόντων και τον καθορισμό περιοχών υψηλού κινδύνου για τη διασπορά τους. Μελετά σημαντικά για τη Ζωική Παραγωγή και τη Δημόσια Υγεία παθογόνα όπως Brucella spp, Mycobacterium bovis, Leptospira spp, Salmonella spp, Campylobacter spp, Influenza virus, West Nile virus, Bluetongue virus, Foot and Mouth Diseases, Leishmania spp, Toxoplasma sp echinococus, echinococcus spp κλπ.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 200 27/08/1996 & 662 24/05/2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Επιτήρηση και διάγνωση σημαντικών Λοιμωδών και Παρασιτικών νοσημάτων για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου.
 2. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοριακών και ορολογικών διαγνωστικών δοκιμών.
 3. Ταυτοποίηση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων σημαντικών παθογόνων.
 4. Χαρτογράφηση του νοσολογικού προφίλ των ζώων στην Ελλάδα.
 5. Αποσαφήνιση του ρόλου των αγρίων ζώων σε επιδημίες.
 6. Kαθορισμός περιοχών υψηλού κινδύνου για τη διασπορά των νοσημάτων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών –GIS.
 7. Τράπεζα παθογόνων μικροοργανισμών των ζώων.
 8. Η έρευνα της χρήσης των pre- και probiotics ως εναλλακτικών θεραπευτικών μέσων των νοσημάτων των ζώων / παραγόντων βελτίωσης της παραγωγικότητας των ζώων, με στόχο τη μείωση χρήσης των αντιβιοτικών.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια ορολογικών εξετάσεων (ELISA, IFA, VNT).
 2. Απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων (PCR και rt-PCR).
 3. Κατάλληλος εξοπλισμός για τη διενέργεια απομονώσεων και ταυτοποίησης βακτηρίων από κλινικά δείγματα.
 4. Απαιτούμενος εξοπλισμός για δειγματοληψίες και μελέτες πεδίου από άγρια πτηνά και θηλαστικά.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Σημείο αναφοράς στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών για τα Νοσήματα της Άγριας Πανίδας.
 2. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Διάγνωση του νοσήματος της Ιογενούς Διάρροιας – Νόσου των Βλεννογόνων των Βοοειδών.
 3. Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Διαγνωστικής Αξίας σε Λοιμώδη Νοσήματα.
 4. Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο των άγριων πτηνών στην επιδημιολογία της νόσου του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.
 2. Ανάπτυξη διαγνωστικών μοριακών και πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών και δοκιμών μαγνητικών σφαιριδίων, για τη παράλληλη ανίχνευση σημαντικών παθογόνων σε δείγματα παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Τριχινέλλωση, Φλαβοϊοί, Παραμυξοϊοί κτλ.).
 3. Σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την ύπαρξη σαλμονέλλας σε χοιρινό κρέας και σε δείγματα από μονάδες παχυνόμενων χοιριδίων.
 4. Πληθώρα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Ερευνητικά Έργα

 1. "Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MALWEST)" funded by (NSRF) 2007–2013.
 2. "Novel Technologies for Surveillance of Emerging and Re–emerging Infections of Wildlife". (Funded by EU. 2009–2013, Contract No: 222633).
 3. «Interdisciplinary Investigation and Identification of Rotaviruses, Bartonella henselae and Leishmania sp from Children and Animal Hosts using Novel Technologies: Public Health Importance» (Funded by EU 2007–2013 Contract No: 377266).
 4. "ESNIP 3 – European surveillance network for influenza in pigs (ESNIP) 3" (Funded by EC, FP7. Contract No: 259949).
 5. "Thematic network BVDV control" Funded by EU, – Network coordinator, Paul Steinar Valle, Head of Department of Production Animal Clinical Sciences, Norwegian School of Veterinary Science.
 6. "Molecular characterization and pathogenicity study of Greek PCV2 isolates" (Funded by the Ministry of Education).
 7. "BVDV eradication program in Greek dairy herds" (Funded by the ANIMPEX SA).
 8. Efficacy of Miya-Gold in Weaned piglets (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, κωδ έργου 85915)
 9. Writing the protocol of “Evaluating the efficacy of Calsporin® (Bacillus subtilis C-3102) in sows and suckling pigs (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, κωδ έργου 86740)
 10. Campylobacter spp. in the broiler food chain: Measuring and monitoring the risk for public health’’. “General Secretariat of Research and Technology” - Ministry of Education and Religious Affairs under the “Bilateral Cooperation R&T Program between Greece and France 2013
 11. Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η γυναίκα Επιστήμονας στην Ιχθυολογία και τις Ιχθυοκαλλιέργειες: Ίσες ευκαιρίες – Απόψεις και Προοπτικές». Έκκριση 16560-24/8/2005 του έργου «Αρχιμήδης ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου»
 12. Ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της L. Interrogans από τρωκτικά και παραγωγικά ζώα, Σχολή Δημόσιας Υγείας 2004
 13. Ερευνητικό Πρόγραμμα για την ανίχνευση E. coli στέλεχος 0157 στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
+30 24410 66011
Διευθυντής
Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική
+30 24410 66088
Διευθυντής
Λευκαδίτης Μενέλαος
+30 24410 66026
Ερευνητής
Γιαννακόπουλος Αλέξιος
+30 24410 66030
Υποψήφια Διδάκτορας
Τουλούδη Αντωνία
+30 24410 66030
Υποψήφιος Διδάκτορας
Βαλιάκος Γεώργιος
+30 24410 66030
Υποψήφιος Διδάκτορας
Ιακωβάκης Χρήστος
+30 24410 66030
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σώκος Χρήστος
+30 24410 66030
Υποψήφια Διδάκτορας
Καντερέ Μαρία
+30 24410 66030
Υποψήφια Διδάκτορας
Τσοκανά Κωνσταντίνα
+30 24410 66030
Υποψήφιος Διδάκτορας
Χατζόπουλος Δημήτριος
+30 24410 66030
Υποψήφια Διδάκτορας
Ευαγγελοπούλου Γραμμάτω
+30 24410 66090
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μπήσιας Γεώργιος
+30 24410 66090
ΕΤΕΠ
Πατσιαούρα Δήμητρα
+30 24410 66014