Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
321 Μελέτη και Σχεδίαση Συστημάτων που βασίζονται σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
322 Μελέτη και υπολογισμός των βασικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων
+30 2410 684552
Βλαχογιάννης Μιχαήλ,Τσιρίκογλου Θεόδωρος,Χαραλάμπους Ονούφριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
323 Μελέτη Σχεδιασμού και Χαρακτηριστικών Ρευστοδυναμικών Μηχανών Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων
+30 2410 684552
Βλαχογιάννης Μιχαήλ,Τσιρίκογλου Θεόδωρος,Χαραλάμπους Ονούφριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
324 Μελέτη της επιδημιολογίας και ορισμένων παρασίτων (Μυξοσπορίδια, Κωπήποδα, Ισόποδα) σε συστήματα εκτροφής ευρύαλων ψαριών και ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης με μοριακές τεχνικές Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας
+30 24410 66045
Αθανασοπούλου Φωτεινή Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
325 Μελέτη της επίδρασης διατροφής , περιβάλλοντος και στρες στην παθολογία & ευζωία των υδρόβιων οργανισμών Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας
+30 24410 66045
Αθανασοπούλου Φωτεινή Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
326 Μελέτη της παθολογίας και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται σε νέα εκτρεφόμενα θαλάσσια ψάρια (σαργός, μυτάκι, λυθρίνι) ή είδη γλυκού νερού (οξύρρυγχος & κέφαλος). Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας
+30 24410 66045
Αθανασοπούλου Φωτεινή Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
327 Μελέτη φασματομετρικών και λοιπών ιδιοτήτων υλικών κάλυψης. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος
+30 24210 93012
Κατσούλας Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
328 Μελλοντικές χωροχρονικές προβλέψεις Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
329 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: α) Παροχή τεχνικών συμβουλών, β) Σύνταξη σχεδίων βελτίωσης της εκμετάλλευσης, γ) Εκπαίδευση. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας και Συστημάτων Τεχνολογίας
+30 2410 684216
Γράβαλος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
330 Μεταλλικές Κατασκευές Eργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
+30 24210 74181
Μυστακίδης Ευριπίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
331 Μεταφορά τεχνογνωσίας για καινοτόμες νέες τεχνολογίες για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
332 Μεταφορά τεχνογνωσίας και εξοπλισμού σε θέματα αρχαιολογίας Εργαστήριο Αρχαιολογίας
+30 24210 74874
Μαζαράκης Αινιάν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
333 Μεταφορά υπηρεσιών σε υπολογιστικές υποδομές cloud. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
334 Μετρήσεις αεροστεγανότητας (Blower Door) Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Κτηριακού Περιβάλλοντος
+30 24210 74312
Τσαγκρασούλης Αριστείδης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
335 Μετρήσεις βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 24410 66058
Κοντοπίδης Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
336 Μετρήσεις για φυσικό/τεχνητό φωτισμό. Στην πρώτη περίπτωση και με χρήση μακετών Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Κτηριακού Περιβάλλοντος
+30 24210 74312
Τσαγκρασούλης Αριστείδης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
337 Μετρήσεις δεικτών οξειδωτικού στρες σε βιολογικά υγρά ( προσφέρεται σε διαιτολογικά κέντρα και διαγνωστικά κέντρα). Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών
+30 2410 565286
Κουρέτας Δημήτριος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
338 Μετρήσεις επί της περιεχόμενης ποσότητας βαρέων μετάλλων σε προϊόντα ξύλου και υλικά. Ερευνητικό Εργαστηριο Επιστημης και Τεχνολογιας Ξυλου
+30 24410 64706
Αδαμόπουλος Στέργιος,Μαντάνης Γεώργιος Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
339 Μετρήσεις καυσαερίων (κινητήρων, οχημάτων, λεβήτων, εστιών καύσης) Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
340 Μετρήσεις πεδίου και παρεμβολών Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
+30 2410 684526
Καρέτσος Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας