Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
+30 2410 684576
gadam@teilar.gr

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Επεξεργασίας Σήματος και Υλικού Υπολογιστών. β) Την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανία και παραγωγικές βιοτεχνίες της Θεσσαλίας και της χώρας. γ) Τη συμμετοχή και διεκδίκηση ερευνητικών έργων. δ) Τη διασπορά/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά). ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας - Large Scale Control.
 2. Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού.
 3. Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία.
 4. Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών.
 5. Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών.
 6. Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων.
 7. Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ.
 8. Κατανεμημένες Μετρήσεις.
 9. Κατανεμημένα ΣΑΕ.
 10. Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων.
 11. Μέθοδοι σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων.
 12. Ενσωματωμένα Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες.
 13. Ενσωματωμένα Συστήματα για Αυτοματισμούς.
 14. Εντοπισμός θέσης στόχου.
 15. Αρχιτεκτονικές Αναλογικοψηφιακών μετατροπέων.
 16. Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο.
 17. Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας.
 18. Μηχανική Η/Υ.
 19. Αρχιτεκτονική Η/Υ.
 20. CPUs / GPUs.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. ΣΑΕ διεργασιών 4 Χ 4.
 2. Ρομποτικός Βραχίονας.
 3. Συναρμολογούμενα Ρομποτικά συστήματα.
 4. Σύστημα ΨΕΣ της National.
 5. Λογισμικό της MatLab σε ΣΑΕ και ΨΕΣ.
 6. Λογισμικό σε ΣΑΕ και ΨΕΣ.
 7. Ελεύθερο Λογισμικό.
 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs) - Siemens.
 9. Είκοσι αναπτυξιακά συστήματα Freescale Tower Systems βασισμένα σε 32-bit αναπτυξιακό πυρήνα ARM Cortex M4 και κάρτες επέκτασης για σειριακές θύρες, lcd graphic display κλπ.
 10. Δέκα αναπτυξιακά συστήματα uP-3 με 8051 μικροελεγκτές.
 11. Δέκα Αναπτυξιακά συστήματα FPT-3 με Altera MAX7000S CPLDs.
 12. Φορητός Παλμογράφος/Φασματογράφος χαμηλών συχνοτήτων.
 13. Λογικός Αναλυτής.
 14. Φασματογράφος υψηλών συχνοτήτων.
 15. Γεννήτρια κυματομορφών.
 16. Διάτρητες πλακέτες.
 17. Μεμονωμένα αναπτυξιακά συστήματα μικροελεγκτών (Arduino, Microchip PIC Κλπ).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων.
 2. Μελέτη και Σχεδίαση Συστημάτων που βασίζονται σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών.
 3. Μελέτη και Σχεδίαση Ενσωματωμένων και Κατανεμημένων Συστημάτων.
 4. Συστοιχίες και συστήματα μεγάλης κλίμακας.
 5. Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια σε Αρχιτεκτονική ΗΥ, ΣΑΕ και ΨΕΣ, Υλικό Υπολογιστών κλπ.
 6. Ειδικές Μελέτες Αυτομάτου Ελέγχου.
 7. Ειδικές Μελέτες Δύσκολων Μετρήσεων.
 8. Ειδικές Μελέτες σε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας.
 9. Ειδικές Μελέτες σε Βιοϊατρικά Προβλήματα.
 10. Ειδικές Μελέτες σε Ρομποτική.
 11. Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων.
 12. Μικροϋπολογιστικά συστήματα ελέγχου για εφαρμογές αυτοματισμών και αυτόνομα προϊόντα.
 13. Δυνατότητα Ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με μορφή ASIC και επαναδιαμορφώσιμου υλικού για ανάληψη υπεργολαβιών από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες.
 14. Ανάπτυξη Λογισμικού που απευθύνεται στα παραπάνω συστήματα.
 15. Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων.
 16. Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού-Λογισμικού για ΣΑΕ και ΨΕΣ.
 17. Ασφάλεια ΣΑΕ.
 18. Συστήματα Πραγματικού Χρόνου για ΣΑΕ και ΨΕΣ - Ανάπτυξη λογισμικού.
 19. Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης.
 20. ΣΑΕ-Μετρολογία.
 21. Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου - Βιομηχανικά Δίκτυα.
 22. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. ΣΑΕ Μεγάλης Κλίμακας - Large Scale Control.
 2. Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού.
 3. Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία.
 4. Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών.
 5. Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών.
 6. Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων.
 7. Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ.
 8. Κατανεμημένες Μετρήσεις.
 9. Κατανεμημένα ΣΑΕ.
 10. Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων.
 11. Μικτό αναλογικοψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης συστοιχίας βιοαισθητήρων και χωρητικών αισθητήρων και αντίστοιχη τυπωμένη πλακέτα.
 12. Αναλογικοψηφιακοί μετατροπείς μικρής επιφάνειας και κατανάλωσης.
 13. Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο.
 14. Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας.
 15. Κάρτα ΑΤΜ δικτύων 622Mbps.
 16. Σύστημα εντοπισμού θέσης στόχων σε κλειστούς χώρους (πχ, ρομπότ).

Ερευνητικά Έργα

 1. ΘΑΛΗΣ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη διαχείριση του τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού.
 2. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ευφυης καταγραφη συγκοινωνιακου φορτιου και κινησης σε οδικη διασταυρωση με τεχνικες επεξεργασιας εικονας και video.
 3. Corallia / LabOnChip.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Αδάμ Γεώργιος
+30 2410 684596
Διευθυντής
Βέντζας Δημήτριος
+30 2410 684576
Διευθυντής
Πετρέλλης Νικόλαος
+30 2410 684542
Επίκουρος Καθηγητής
Λουτρίδης Σπ.
+30 2410 684550
Επίκουρος Καθηγητής
Σούλτης Γ.
+30 2410 684554
Ανώτερος Διεθνής Σύμβουλος
Ευαγγελίδης Γ.
Ανώτερος Ερευνητής
Μαϊργιώτης Αντ.
+30 2410 412439
Ανώτερος Ερευνητής
Ασημάκης Ν.
Ανώτερος Ερευνητής
Κανδαράκης Ι.
Ανώτερος Ερευνητής
Παπακώστας Άρης
+30 2410 232724
Ανώτερος Ερευνητής
Κατσίμπας Θεόδωρος
+30 24310 29589
Ανώτερος Ερευνητής
Κρουπής Νικόλαος
+30 24340 71312
Ανώτερος Ερευνητής
Γκιουλέκας Φώτιος
Ανώτερος Ερευνητής
Σοφός Φίλιππος
+30 2410 591306
Ερευνητής
Σδρόλιας Νίκος
+30 24410 26744
Τεχνικός
Στυλιανός Τηλέμαχος
+30 2410 684378