Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών

laboratory image
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74013
stam@uth.gr

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή Ερευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Μηχανικών στην περιοχή των Εμβολοφόρων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Θερμικών Στροβιλομηχανών, Θερμικών και Ψυκτικών Μηχανών γενικότερα, με έμφαση στις Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης και στις μετρήσεις, σχεδιασμό, ανάλυση και μοντελοποίηση θερμικών συστημάτων. Υπάρχει αξιόλογη εμπειρία στην υποστήριξη σχεδιασμού συστημάτων κτιρίων, την ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων, την υπέρυθρη θερμογραφία καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1995

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Αντιρρυπαντική τεχνολογία κινητήρων SI και Diesel.
 2. Ανάπτυξη in-house λογισμικούυποστήριξης σχεδιασμού συστημάτων αντιρρύπανσης.
 3. Μετρήσεις – βελτιστοποίηση σχεδιασμού σε συστήματα Ψύξης - Κλιματισμού.
 4. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων.
 5. Σωματιδιακή Ρύπανση ατμοσφαιρικού αέρα.
 6. Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας – αξιολόγηση απόδοσης.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Πέδη δινορρευμάτων (dyno και controller -150 kW, Froude – Consine computer controlled eddy current dynamometer, with TEXCEL 100 direct digital control system (transient testing capabilities) με αισθητήρα φορτίου (load cell) και ηλεκτρικό γκάζι.
 2. Αναλυτές καυσαερίων αυτοκινήτων (CO, CO2, (NDIR), NΟx (CLD).
 3. 2 Αναλυτές αέριων υδρογονανθράκων HC-FID.
 4. Αναλυτής συνεργείου 4 αερίων.
 5. Φούρνος εργαστηριακός έως 1000 C (διαστ 0.2 x 0.2 x 0.4 m).
 6. Εξοπλισμός on-line data acquisition & control.
 7. Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα (TSI).
 8. Σειρές θερμοστοιχείων διαφόρων τύπων και μεγεθών.
 9. Αισθητήριο ταχύτητας αέρα (TSI).
 10. Αισθητές πίεσης τύπου μεμβράνης.
 11. Ψυκτική μηχανή.
 12. Ροόμετρα καυσίμου.
 13. Ροόμετρο αέρα εισαγωγής Mercedes C200.
 14. Ροόμετρο υγρού τύπου τουρμπίνας.
 15. 5 Οργανα μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM2.5.
 16. Ηλεκτρονικός ζυγός με ανάγνωση on-line.
 17. Διάταξη μέτρησης ανισοκατανομής της ροής κατάντι καταλυτικών μετατροπέων και φίλτρων αιθάλης.
 18. Διάταξη μέτρησης βαθμού απόδοσης λέβητα εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.
 19. Φορητός αναλυτής καυσαερίων λεβήτων MRU Spectra 1600QL.
 20. Διάταξη λήψης αναλογικών σημάτων εξόδου από αναλυτή συνεργείου για on-line μέτρηση.
 21. SCXI-1112. Διάταξη multiplexing και προενίσχυσης σημάτων θερμοστοιχείων 8 καναλιών.
 22. SCXI-1000 Διάταξη multiplexing και προενίσχυσης σημάτων και παρελκόμενα.
 23. Κάρτες ανάκτησης δεδομένων: NI PCI-6259 - M Series, NI PCI/PXI-7833R – R Series, PCI-6024E I/O BOARD.
 24. Συσκευές μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος – 1Φ/3Φ: Fluke 1735, DIY Wattson Classic.
 25. Διάταξη μέτρησης πίεσης στο εσωτερικό κυλίνδρου Μ.Ε.Κ: Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας Kistler 6052B1, Ενισχυτής φορτίου σήματος αισθητήρα Kistler AG5044A.
 26. Ανυψωτικό αυτοκινήτων.
 27. Ηλεκτρογεννήτρια 6kVA.
 28. Θερμοκάμερα ThermaCAMTM S45 (FLIR SYSTEMS).
 29. TSI Laser Doppler Velocimetry (LDV) Model LA300 Laser.
 30. Λουξόμετρο.
 31. Διαφορικό θερμόμετρο.
 32. Ανεμόμετρο φτερωτής.
 33. Ηχόμετρο.
 34. Μετρητής CO2 , CO (Indoor Air Quality).
 35. Humidity sensor.
 36. Διαφορικό μανόμετρο.
 37. Infrared Thermometer.
 38. Μετρητής ραδιενέργειας.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Ανάπτυξη Λογισμικού υποστήριξης σχεδιασμού (Computer Aided Engineering)
 2. Υποστήριξη σχεδιασμού – βελτιστοποίησης συσκευών μέσω CFD
 3. Μετρήσεις καυσαερίων (κινητήρων, οχημάτων, λεβήτων, εστιών καύσης)
 4. Υποστήριξη σχεδιασμού συστημάτων αντιρρύπανσης με in-house λογισμικό
 5. Αυτοψίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μετρήσεις – υπολογισμούς – διάγνωση προβλημάτων
 6. Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και Η/Μ συστημάτων αυτών
 7. Συμβολή στο σχεδιασμό συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/ θερμότητας

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. HEATRAN: Exhaust System Heat Transfer Modeling Software.
 2. CATRAN: Automotive Catalytic Converters Modeling Software (3-way Catalytic Converter Modeling, NOx trap Modeling, Diesel Oxidation Cat Modeling).
 3. CATWALL: Diesel Particulate Filter Regeneration Modeling (1D, Fuel Additive Assisted).
 4. CATWALL-ANSYS Interfacing (3D Diesel Filter Modeling for detailed filter design).
 5. KONSTAN: Exhaust emissions test data quality assurance software.
 6. DARWIN: Kinetic Parameter Estimation Software (based on GAs).

Ερευνητικά Έργα

 1. Development of CAE Tools supporting the Design of Automotive Exhaust Treatment Systems Design Optimization (PSA Peugeot Citroen – ΕΘΘΜ/ ΠΘ)
 2. Development of Diesel Filter modeling software in MATLAB/SIMULINK environment. DaimlerChrysler AG.
 3. The Modeling of Automotive Catalytic Converters (Degussa-Huels – ΕΘΘΜ/ ΠΘ).
 4. Μοντελοποίηση και Πειραματική Μελέτη Φίλτων Αιθάλης (IBIDEN Co. Ltd.- ΕΘΘΜ/ ΠΘ).
 5. Παραγωγή Βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, Kωδικός Έργου :7-ΠΠΚ06 (13) μέτρο 4.6 Επιχειρ. Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα".
 6. Βελτιστοποίηση Συστημάτων Θέρμανσης-Ψύξης με Αντλίες Θερμότητας (ΕΘΘΜ/ ΠΘ).
 7. Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
 8. Σύστημα Εξάλειψης Εκπομπών καπνού κατα την Εκκίνηση Ταχυπλόων Επιβατηγών απο Νησιωτικά Λιμάνια (ΣΕΚΤΕ).
 9. Παροχή Υπηρεσιών Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών (ΦΕΚ 38/22-2-1995).
 10. Αναδιοργάνωση Συντήρησης Κτιρίων & Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σταματέλλος Αναστάσιος
+30 24210 74067
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμάτης Αναστάσιος
+30 24210 74077
Ερευνητής
Ζώγου Ολυμπία
+30 24210 74013
Ερευνητής
Τζιουρτζιούμης Δημήτριος
+30 24210 74053
Ερευνητής
Μπακάλης Διαμαντής
+30 24210 74051
Ερευνητής
Ρουμπακιάς Ηλίας
+30 24210 74096
Ερευνητής
Στρατάκης Γεώργιος
+30 24210 74097
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γκούντας Απόστολος
+30 24210 74051