Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
381 Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και εφαρμογές τεχνολογίας των σπόρων. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
+30 24210 93115
Μαυρομάτης Αθανάσιος,Χα Αβραάμ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
382 Παραγωγή χαρτών και θεματικών χαρτών Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας
+30 24210 74426
Σταθάκης Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
383 Παρακολούθηση και Διερεύνηση των Αλλαγών και Εξελίξεων στην Εθνική και Διεθνή Πολιτική προστασίας των επιπτώσεων στο αστικό & περιαστικό ακουστικό περιβάλλον Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων
+30 24210 74129
Βογιατζής Κωνσταντίνος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
384 Παρακολούθηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής τύχης και συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος
+30 2410 565232
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
385 Παροχή ενδοεπιχειρησιακών ή και πολυεπιχειρησιακών και κλαδικών σεμιναρίων σε πρακτικά θέματα: μάρκετινγκ, διοίκησης, οικονομικής επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, επικοινωνίας για αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
386 Παροχή εξειδικευμένων επιμορφώσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δρώντων και φορέων, με τη χρήση των παρακάτω πρότυπων μεθοδολογιών και εργαλείων Β. Πρότυποι μέθοδοι και εργαλεία για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 1. Διαγνωστικό του χώρου, τομέων και κλάδων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας με τον συνδυασμό κοινωνικών μεθόδων, νέων τεχνικών και τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή και η διαδραστικότητα των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων.2. Ειδική μεθοδολογία εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης εδαφικών και ιδιότυπων πόρων 3. Εργαλείο τρισδιάστατης απεικόνισης του χώρου (ανάγλυφο, υποδομές, υδρογραφικό δίκτυο, χρήσεις γης, πόροι κτλ) με δυνατότητα «πτήσης», το οποίο ενσωματώνεται ως διαδραστικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις, στη λήψη αποφάσεων για διαχείριση, υιοθέτηση συμφώνου ποιοτικών προδιαγραφών, χωροθετήσεις κτλ. 4. Συνδυασμένη δυναμική μέθοδος χρησιμοποίησης ποιοτικών μεθόδων και εργαλείων γεωπληροφορικής (δορυφορική τηλεπισκόπηση, γεωφυσικές διασκοπίσεις, κ.α) για τη χαρτογράφηση και εντοπισμό φυσικών-ανθρωπογενών πόρων ίχνη αρχαιολογικών μνημείων, υπόγειων δικτύων, κα). Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
+30 24210 74463
Γούσιος Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
387 Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε ζητήματα τουρισμού και ελεύθερου χρόνου (leisure, π.χ. αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων) Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
388 Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2441066011, 24410-66088, 2441066030, 2441066026, 2441066014
Λευκαδίτης Μενέλαος,Μπιλλίνης Χαράλαμπος,Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
389 Παροχή κυτταρογενετικών αναλύσεων και έλεγχοι επιπέδων πλοειδίας. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
+30 24210 93115
Μαυρομάτης Αθανάσιος,Χα Αβραάμ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
390 Παροχή παιδαγωγικών και διδακτικών συμβουλών σε θέματα εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής. Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής
+30 24210 74775
Κακανά Δόμνα Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
391 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης ξύλου και χαρτιού. Ερευνητικό Εργαστηριο Επιστημης και Τεχνολογιας Ξυλου
+30 24410 64706
Αδαμόπουλος Στέργιος,Μαντάνης Γεώργιος Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
392 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
+30 24410 66003
Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
393 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κτηνοτρόφους Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
+30 24410 66003
Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
394 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μονάδες κατεργασίας ξύλου και βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και χαρτί. Ερευνητικό Εργαστηριο Επιστημης και Τεχνολογιας Ξυλου
+30 24410 64706
Αδαμόπουλος Στέργιος,Μαντάνης Γεώργιος Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
395 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Eργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
+30 24210 74181
Μυστακίδης Ευριπίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
396 Παροχή συμβουλών (χωρίς αμοιβή) σε θέματα ζιζανιολογίας σε γεωργούς-γεωπόνους Εργαστήριο Ζιζανολογίας
+30 24210 93135
Τσιρόπουλος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
397 Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή τροφής στα παραγωγικά ζώα και διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη της Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων
+30 24410 66019
Μπιλλίνης Χαράλαμπος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
398 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη δειγματοληψία νερών και λυμάτων, στην εκτίμηση κινδύνου και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
399 Παροχή υπηρεσιών έρευνας κυρίως προς Δημόσιους φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, ΓΓΕΤ, Υουργεία, κ.α., αλλά και προς ιδιωτικούς φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια, εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, συνεταιρισμοί,, κ.α.). Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου
+30 24210 74422
Γοσποδίνη Αναστασία Ασπασία Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
400 Παροχή υπηρεσιών και προϊόντα που αφορούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου
+30 24210 74471
Περάκης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας