Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74494
adeffner@prd.uth.gr

Το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ) καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και πολιτικής του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου. Μεταξύ των αντικειμένων του είναι τα θέματα προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στις αστικές, κυρίως, περιοχές και η αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού στην περιφερειακή και την αστική ανάπτυξη. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου βρίσκονται επίσης τα ζητήματα Marketing και Branding του Τόπου, τα οποία συνιστούν ένα σχετικά νέο αντικείμενο για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς και τα ζητήματα ανάπτυξης και αναγέννησης των πόλεων. Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από επιστήμονες ειδικούς σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και εφαρμογών διαδικτύου.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 215 16/09/2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Εκπόνηση ερευνών με αντικείμενο  τον τουρισμό και τον ελεύθερο χρόνο σε ελληνικές πόλεις και περιοχές.
 2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη και αναγέννηση των ελληνικών πόλεων.
 3. Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Προσωπικοί υπολογιστές και εκτυπωτές σε δίκτυο(4).
 2. Τηλεφωνικές γραμμές(3) και φαξ.
 3. Βιβλιοθήκη και αρχείο διπλωματικών και εξαμηνιαίων σπουδαστικών εργασιών σε θέματα σχεδιασμού ελεύθερου χρόνου και αστικής ανάπτυξης.
 4. Ταινιοθήκη.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ και branding τόπου για πόλεις, οικισμούς, περιφέρειες, οργανισμούς, ειδικές κατηγορίες χώρων (π.χ. μουσεία )
 2. Εκπόνηση ερευνών και μελετών για την αστική αναγέννηση (regeneration) των κέντρων ελληνικών πόλεων
 3. Εκπόνηση πολιτιστικών σχεδίων (cultural plans) για πόλεις, οικισμούς και περιφέρειες
 4. Εκπόνηση ερευνών και μελετών για ζητήματα προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς
 5. Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων χρόνου (time master plans) για πόλεις και οικισμούς
 6. Εκπόνηση τουριστικών ερευνών και μελετών
 7. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε ζητήματα τουρισμού και ελεύθερου χρόνου (leisure, π.χ. αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων)
 8. Υποστήριξη σε διάφορα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου (π.χ. ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παραθεριστική κατοικία)
 9. Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 10. Υποστήριξη στη διοργάνωση ειδικών γεγονότων (special events) και συνεδρίων

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Βιβλίο: Δέφνερ, Α., Καραχάλης, Ν. (επιμ.) (2012) Marketing και Branding Τόπου. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 2. Επιστημονικό κείμενο: ΕΤΟΥΣΕΠ (2012) Η χρήση του χώρου και του χρόνου από τους φοιτητές του Τμήματος ΜΧΠΠΑ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. Επιστημονικό κείμενο: ΕΤΟΥΣΕΠ (2008) Στρατηγικό Πιλοτικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Μουσείου Καπνού Καβάλας.
 4. Επιστημονικό κείμενο: ROME Project (2006) Πάρκα και πολιτισμός.
 5. Επιστημονικό κείμενο: CultMark Project (2006) Πιλοτικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για τη Νέα Ιωνία Βόλου.
 6. Βιβλίο: Deffner, A., Konstadakopulos, D. και Psycharis, Y., eds. (2003) Culture and regional economic development in Europe: Cultural, political and social perspectives. Volos: University of Thessaly Press.

Ερευνητικά Έργα

 1. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Branding Τόπου (2012).
 2. Η χρήση του χώρου και του χρόνου από τους φοιτητές του Τμήματος ΜΧΠΠΑ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2011-2).
 3. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τη διαμόρφωση προτάσεων για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (2011).
 4. Στρατηγικό Πιλοτικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Μουσείου Καπνού Καβάλας (2007-8).
 5. INTERREG IIIB CADSES ‘Πάρκα και πολιτισμός’, τμήμα του Προγράμματος ROME [ROman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe] (2006).
 6. INTERREG IIIC CultMark: Cultural Heritage, Local Identity and Place Marketing for Sustainable Development (2004-6).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Δέφνερ Αλέξιος
+30 24210 74428
Επίκουρος Καθηγητής
Μεταξάς Θεόδωρος
+30 24210 74917
Ερευνητής
Βογιαζίδης Νικόλαος
+30 24210 74483
Ερευνητής
Καραχάλης Νικόλαος
+30 24210 74399
Ερευνητής
Ψαθά Ευαγγελία
+30 24210 74494
Υποψήφια Διδάκτορας
Λάλου Γεωργία
+30 24210 74399
Υποψήφια Διδάκτορας
Κατσαφάδου Σωτηρία
+30 24210 74399
Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαντάς Νεοκλής
+30 24210 74399
Επιστημονικός Συνεργάτης (ΜSc.)
Ζιακούλη Μαρίνα
+30 24210 74399