Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Μορφολογίας του Αστικού Χώρου

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74422
umlab@uth.gr

Το Εργαστήριο αυτό καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε θέματα Μορφολογίας του Αστικού Χώρου, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού. Ειδικότερα επικεντρώνεται σε θέματα όπως Χωρικοί Μετασχηματισμοί της μετα-Βιομηχανικής Πόλης &,Νέες αστικές Οικονομίες Μετασχηματισμοί των Αστικών Τοπίων Φιλοξενία μεγάλων διεθνών διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, World Expo, κ.α.) και οι χωρικοί μετασχηματισμοί των πόλεων. Η μετα-ολυμπιακή Αθήνα Αστική Ανάπλαση & Αναγέννηση Υποβαθμισμένων Περιοχών Αναπλάσεις Αστικών Θαλάσσιων Μετώπων Παγκοσμιοποίηση & Ταυτότητα του Τόπου Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων Πράσινος Σχεδιασμός των Πόλεων Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων Οικονομική κρίση και οι χωρικές επιπτώσεις στις ελληνικές πόλεις Ευφυείς πόλεις (smart cities) Επίσης, το εργαστήριο υποστηρίζει επίσης, από άποψη μεθοδολογίας χωρικής ανάλυσης και λογισμικού H/Y, τη Συντακτική Χωρική Ανάλυση (Space Syntax), όπως αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή Bill Hiller, UCL; και διαθέτει μια βάση δεδομένων Συντακτικής Χωρικής Ανάλυσης που περιλαμβάνει πάνω από 50 ελληνικές πόλεις.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1996

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. «Πόλη και Παιδί: Διερεύνηση των χωρικών επιλογών των παιδιών στη χρήση του δρόμου ως τόπου παιχνιδιού» (ολοκληρώθηκε το 2010).
 2. «Πράσινος Αστικός Σχεδιασμός και η Ανάπλαση των κέντρων των ελληνικών πόλεων» (σε εξέλιξη).
 3. «Η επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στην Μορφολογία και τη Χωρική δομή του Αστικού Χώρου» (σε εξέλιξη).
 4. «Αστική Ανάπλαση και Αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας στα κέντρα των ελληνικών πόλεων» (σε εξέλιξη).
 5. «Το Θεσμικό Πλαίσιο Ανάπτυξης της Αγοράς Ακινήτων και ο Ρόλος του στη Χωροθέτηση των Εμπορικών Χρήσεων» (σε εξέλιξη).
 6. «Οικονομική κρίση και χωρικές επιπτώσεις. Διερεύνηση της «συρρίκνωσης» (shrinkage) των ελληνικών πόλεων» (σε εξέλιξη).
 7. «Διερεύνηση της έννοιας της αυθεντικότητα και της ταυτότητας του τόπου. Η χωρική μορφολογία και το αστικό τοπίο ως μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων».

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Κτηριακή εγκατάσταση: Γραφειακός χώρος 40τ.μ., με 4 θέσεις εργασίας, 1ος όροφος, Κτήριο Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος.
 2. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός: Δυο Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ένα laptop, Ένα notebook, δύο Εκτυπωτές.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Παροχή υπηρεσιών έρευνας κυρίως προς Δημόσιους φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, ΓΓΕΤ, Υουργεία, κ.α., αλλά και προς ιδιωτικούς φορείς (π.χ. σύλλογοι, επιμελητήρια, εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, συνεταιρισμοί,, κ.α.).
 2. Εμπειρογνωμοσύνη σε Προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούν σε Αστικές αναπλάσεις υποβαθμισμένων Περιοχών, Αναπλάσεις Αστικών Θαλάσσιων Μετώπων, Ταυτότητα του Τόπου, Πράσινο Σχεδιασμό των Πόλεων και Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων, χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές πόλεις, κ.α. 
 3. Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Δια Βίου Μάθηση ΠΕΓΑ)
 4. Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πόλεων»
 5. Πρακτική Άσκηαη φοιτητών (εγγραφή στο σύστημα Ατλας)
 6. Αστικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων, πράσινη αρχιτεκτονική και αστικός σχεδιασμός, Αστική Ανάπλαση και Αναγέννηση αστικών περιοχών και πόλεων, Χωρική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση αστικού χώρου
 7. Ανάδειξη και διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, αρχιτεκτονική κληρονομιά, ταυτότητα του τόπου, ταυτότητα της πόλης, marketing του τόπου, branding πόλεων
 8. Εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών, προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε αρχιτέκτονες-πολεοδόμους

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Διεθνείς Διακρίσεις.
 2. Ετεροαναφορές.
 3. Συγγραφή επιστημονικών βιβλίων και ειδικών τευχών σε επιστημονικά περιοδικά.
 4. Συμμετοχή στην συντακτική επιτροπή επιστημονικών περιοδικών.
 5. Οργάνωση & Διεξαγωγή Συνεδρίων.
 6. Διακρίσεις σε Διαγωνισμού Αστικού Σχεδιασμού.
 7. Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 8. Διεθνείς συνεργασίες.
 9. Κατάρτιση & Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ.

Ερευνητικά Έργα

 1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (μη χρηματοδοτούμενη):Το εργαστήριο εστιάζει τη βασική έρευνα του αναφορικά με έννοιες και εργαλεία για την Ανάλυση του Αστικού χώρου και Σχεδιασμό των Πόλεων στους εξής θεματικούς τομείς:Χωρικοί Μετασχηματισμοί της μετα–Βιομηχανικής Πόλης &,Νέες αστικές Οικονομίες,Μετασχηματισμοί των Αστικών Τοπίων,Αστική Ανάπλαση & Αναγέννηση Υποβαθμισμένων Περιοχών,Αναπλάσεις Αστικών Θαλάσσιων Μετώπων,Παγκοσμιοποίηση & Ταυτότητα του Τόπου, Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων,Πράσινος Σχεδιασμός των Πόλεων,Χωρικές Πολιτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων, Οικονομική κρίση και οι χωρικές επιπτώσεις στις ελληνικές πόλεις, Ευφυείς πόλεις (smart cities)
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με επιστημονική υπεύθυνο τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου καθ. Αναστασία Ασπασία Γοσποδίνη:Transecon (2001–03),‘Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Σηπιάδος’, (2002),΄Μορφολογία Αστικού Χώρου και Ταυτότητα του Τόπου – Bilbao, Spain΄(2002–03),"Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο των Φαρσάλων", (2001),"Διερεύνηση των χωρικών παραμέτρων των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Πεδίον Αρεως"(1996–1997),"Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κεντρικής πλατείας στο Βόλο με την ανάπλαση του Πάρκου Ρήγας Φεραίος", (1996–97).
 3. Χωρική ανάλυση και αστικές παρεμβάσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, (2007–09).
 4. 3.2 Βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας του δημόσιου χώρου στις Κρηνίδες του Δήμου Φιλίππων (2002–03).
 5. 3.3 "Χώρα Μυκόνου: Τεκμηρίωση της αισθητικής ρύπανσης – τρόποι και μέτρα αντιμετώπισης" (1997).
 6. 3.4 "Ανάπτυξη τεχνολογικού πάρκου Βόλου" (1996).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Γοσποδίνη Αναστασία Ασπασία
+30 24210 74429
Ερευνητής
Κουσιδώνης Χρήστος
+30 24210 74437
Ερευνητής
Σαπουνάκης Αριστείδης
+30 24210 74477
Ερευνητής
Γαλάνη Βίρνα
6947188541
Ερευνητής
Λεφαντζής Μιχάλης
6944687598
Ερευνητής
Τριανταφυλλίδου Χρύσα
Υποψήφια Διδάκτορας
Μακροπούλου Μαρία
6947336158
Υποψήφια Διδάκτορας
Μανίκα Στέλλα
6972558632
Υποψήφια Διδάκτορας
Κανακίδου Χριστίνα
6945590013