Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
461 Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων σε ορό αίματος Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 24410 66058
Κοντοπίδης Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
462 Προσομοιώσεις. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
463 Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία κατεργασιών διαμορφώσεως (διέλαση, εξέλαση, βαθεία κοίλανση) και συγκόλλησης. Υπολογισμός των τάσεων και του θερμοκρασιακού πεδίου που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, αλλά και των παραμενουσών τάσεων στο προϊόν Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών
+30 24210 74008
Αράβας Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
464 Προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε επίπεδο Δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό προγράμματα επιμόρφωσης της κοινότητας σε ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής
+30 24210 74892
Ανδρέου Ελένη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
465 Προτάσεις αντικατάστασης παραδοσιακών καλλιεργειών - βελτιστοποίηση παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
+30 24210 93118
Δαναλάτος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
466 Προτάσεις καθετοποιημένης αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
+30 24210 93118
Δαναλάτος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
467 Προτάσεις χορηγίας αθλητικών οργανισμών - επιχειρήσεων. Εργαστήριο Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
+30 24310 47062
Κουστέλιος Αθανάσιος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
468 Προώθηση νέων προϊόντων βιολογικής και εναλλακτικής γεωργίας. Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής
+30 2410 684465
Θεοδοσίου Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
469 Ρύπανση θαλάσσιου Περιβάλλοντος Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
+30 24210 93133
Βαφείδης Δημήτριος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
470 ΣΑΕ-Μετρολογία. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
471 Σε πολιτιστικούς φορείς, αρχεία, βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, συνεργάζεται με το International Council of Museums (ICOM) Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
+30 24210 74820
Νάκου Ειρήνη Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
472 Σε χρηματοδοτούμενες ερευνητικές μελέτες στην αγγειοχειρουργική. Αγγειοχειρουργική Κλινική
+30 2413 501739
Γιαννούκας Αθανάσιος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
473 Σεμινάρια και θερινά σχολεία στην οικολογία ,στην διαχείριση υγροτόπων Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας
+30 24210 93274
Σφουγγάρης Αθανάσιος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
474 Σεμινάρια Στατιστικής Εργαστήριο Βιομετρίας
+30 24210 93183
Νάκας Χρήστος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
475 Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops. Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας
+30 2410 684256
Κοτρώτσιου Ευαγγελία,Μπακούρας Σιδέρης Τμήμα Νοσηλευτικής / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
476 Σημείο αναφοράς στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών για τα Νοσήματα της Άγριας Πανίδας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2441066011, 24410-66088, 2441066030, 2441066026, 2441066014
Λευκαδίτης Μενέλαος,Μπιλλίνης Χαράλαμπος,Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
477 Σκληρομέτρηση μεταλλικών και κεραμικών επιφανειών Εργαστήριο Αντοχής υλικών και μικρομηχανικής
+30 24210 74125
Γιαννακόπουλος Αντώνιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
478 Σκυρόδεμα Eργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
+30 24210 74181
Μυστακίδης Ευριπίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
479 Σπινθηρογραφικές Εξετάσεις Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
+30 2413 502918
Γεωργούλιας Παναγιώτης Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
480 Στατική και Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών Eργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
+30 24210 74181
Μυστακίδης Ευριπίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας