Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Βιομετρίας

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93183
cnakas@uth.gr

Διδασκαλία, έρευνα και συμβουλευτική σε θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής με ιδιαίτερη έμφαση στη Στατιστική για τις Βιοεπιστήμες. Το Εργαστήριο Βιομετρίας μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της Εφαρμοσμένης Στατιστικής όπως οι Πειραματικοί Σχεδιασμοί, οι Εφαρμογές στη Βιομηχανία, η Ιατρική Στατιστική / Βιοστατιστική, το Marketing κ.α.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 37 06/03/1992

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Εφαρμοσμένη Στατιστική.
 2. Ανάπτυξη καινοτόμων Μεθοδολογιών στη Στατιστική
 3. Πειραματικοί Σχεδιασμοί στις Βιοεπιστήμες
 4. Εφαρμογές Στατιστικής στις Βιοεπιστήμες
 5. Μπεϋζιανή Επιδημιολογία.
 6. Βιοδημογραφία.
 7. Πειραματισμός.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Γραφεία, Αίθουσα συνεδριάσεων με πολυμέσα, Αίθουσα διδασκαλίας & Η/Υ.
 2. 26 PC, 2 iMac.
 3. Άδειες λογισμικών Stata 11, Minitab 15, Matlab 2013a, JMP 8, SPSS 21, MS Office 2011.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Σεμινάρια Στατιστικής
 2. Συμβουλευτική Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Βιομετρίας.
 3. Συμβουλευτική Ανάπτυξης Πειραμάτων στη Γεωπονική έρευνα, την Παραγωγή, τη Μεταποίηση και τη Βιομηχανία.
 4. Έρευνες Βελτίωσης και Έρευνα Αγοράς
 5. Συνεργασίες στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Μεθοδολογικά εργαλεία στατιστικής.
 2. Κατασκευή λογισμικών λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης διαδικασιών.
 3. Ερευνητικά reports.

Ερευνητικά Έργα

 1. Συνέδρια Στατιστικής.
 2. Συμβουλευτική Βιομετρίας.
 3. Σεμινάρια Στατιστικής και Ιατρικής Στατιστικής.
 4. Ειδικά θέματα Στατιστικής.
 5. Σεμινάρια Βιοστατιστικής με τη χρήση SPSS.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Νάκας Χρήστος
+30 24210 93183
Υποψήφια Διδάκτορας
Χατζηπέτρου Χρυσάννα
+30 24210 93184
Εξωτερικός συνεργάτης (MSc.)
Δημακόπουλος Γιώργος
+30 24210 93184
Επιστημονικός Συνεργάτης (ΜSc.)
Κρινάκης Σταύρος
+30 24210 93182