Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

laboratory image
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 93118
danal@uth.gr

Το Εργαστήριο προσφέρει έρευνα και εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενά του (πχ. Καλλιεργητικής Τεχνικής, Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, Γεωργικού Πειραματισμού κτλ), ενώ από το 1996 πρωτοστατεί στην έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα των ενεργειακών καλλιεργειών για παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας. Πολλές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου διεξάγονται στο Αγρόκτημα του Π.Θ., στον παλαμά Καρδίτσας όπου υπάρχει ο βασικός εξοπλισμός, ή και σε άλλα συνεργαζόμενα Ιδρύματα εντός Ελλάδας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Κ.Α.Π.Ε., ΕΚΠΑΑ, κλπ) και εκτός Ελλάδος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Wageningen, Ολλανδίας, κλπ). Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό εργαστηριακό και πεδίου για την εκπόνηση του έργου του.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 37 06/03/1992

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Καλλιεργητική Τεχνική.
 2. Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών.
 3. Μορφολογία- Ανατομία Φυτών.
 4. Οικολογία Φυτών.
 5. Συστηματική Βοτανική.
 6. Ζιζανιολογία.
 7. Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά.
 8. Φυτά Παραγωγής Ενέργειας (Ενεργειακά Φυτά).
 9. Γεωργικός Πειραματισμός.
 10. Προσομοίωση ανάπτυξης καλλιεργειών.
 11. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στη βελτιστοποίηση των αροτραίων καλλιεργειών.
 12. Χρήση ψυχανθών για βελτιστοποίηση οικονομικότητας και διατήρησης – αύξησης γονιμότητας εδαφών.
 13. Έμφαση στην έρευνα παραγωγής ποιοτικών ζωοτροφών για τόνωση της εγχώριας κτηνοτροφίας.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Φορητό σύστημα φωτοσύνθεσης, αναπνοής, διαπνοής των φυτών (LCPro+ of ADC England).
 2. Συσκευή μέτρησης φυλλικής επιφάνειας.
 3. Μετρητής φυλλικής επιφάνειας (Portble area meter).
 4. Συσκευή μέτρησης εδαφικής υγρασίας.
 5. Συσκευή μέτρησης υδατικού δυναμικού φύλλου.
 6. Συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας φυτού.
 7. Data loggers.
 8. Συσκευή Sunscan, μέτρησης φυλλικής επιφάνειας στον αγρό.
 9. Hλεκτρονικοί μετεωρολογικοί σταθμοί.
 10. Βλαστητήριο σπόρων.
 11. Θάλαμος ανάπτυξης φυτών.
 12. Κλίβανοι ξήρανσης φυτών.
 13. Συσκευή Kjeldahl.
 14. Μικροσκόπιο.
 15. Στερεοσκόπιο.
 16. Μαγνητικός αναδευτήρας.
 17. Ζυγοί.
 18. Συσκευές καταμέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών βάμβακος.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Ενεργειακές Καλλιέργειες για παραγωγή Βιομάζας και Βιοενέργειας (Μελέτες)
 2. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (μελέτες)
 3. Μελέτες Καλλιεργητικών Τεχνικών
 4. Μελέτες εγκατάστασης & ανάπτυξης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 5. Προτάσεις αντικατάστασης παραδοσιακών καλλιεργειών - βελτιστοποίηση παραγωγής
 6. Στρατηγικά σχέδια αξιοποίησης εγκαταλειμμένων & υποβαθμισμένων γαιών
 7. Προτάσεις καθετοποιημένης αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων
 8. Σχεδιασμός & εγκατάσταση πειραματικών, αποδεικτικών & πιλοτικών αγρών
 9. Διερεύνηση προσαρμοστικότητας καλλιεργειών

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση και ανάπτυξη συμβατικών φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, ελαιοδοτικά, κλωστικά και λοιπά βιομηχανικά φυτά μεγάλης καλλιέργειας και φυτά και παραγωγή κτηνοτροφών).
 2. Αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση και ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών για παραγωγή ενέργειας (αγριαγκινάρα, switch grass, μίσχανθος, γλυκό και ινώδες σόργο, κενάφ, κλπ) και φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (αγριαγκινάρα, αρτεμίσια, κλπ).
 3. Αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση της αμειψισποράς και της εμβόλιμης καλλιέργειας ψυχανθών για παραγωγή καρπού ή ως χλωρά λίπανση στην αύξηση και ανάπτυξη της επόμενης συμβατικής καλλιέργειας μεγάλων απαιτήσεων και στην βελτίωση των εδαφικών χαρακτηριστικών και γονιμότητας.
 4. Αποτελέσματα σχετικά με την χρήση λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης στην φυσική και οικονομική αποδοτικότητα της λίπανσης και της παραγωγικότητας σημαντικών Ελληνικών καλλιεργειών.

Ερευνητικά Έργα

 1. Agroindustrial: AIR3–CT93–0936 (Πρότυπο ανάπτυξης βαμβακιού). Εναρξη λειτουργίας 1994. Πηγή Ενωμένη Ευρώπη, ύψος 100 εκ. δρχ.
 2. ΠΕΝΕΔ,91 ΕΔ,393 (Αμειψισπορά). Εναρξη λειτουργίας 1994. Πηγή ΥΠΒΕΤ, Υψος 6.5 εκατ. δρχ.
 3. ΠΕΝΕΔ,95 A/A 1598 (Εκμηχανισμένη καλλιέργεια βαμβακιού σε στενές αποστάσεις μεταξύ γραμμών σποράς). Πηγή ΥΠΒΕΤ, Υψος 8.0 εκατ. δρχ.
 4. «Παραδοσιακή Γεωργία» Έναρξη λειτουργίας 1994. Πηγή Επιτροπή Ερευνών Π.Θ. Υψος 2– εκατ. δρχ.
 5. TEMPUS: JEP 07125–94 «Curriculum Development in sustainable farming systems for Bulgaria» (Greeek coordination by Prof. S. Galanopoulou). Τριετές πρόγραμμα. Ετήσιος προυπολογισμός 10.000.000 δρχ.
 6. Biomass Production Chain and Growth Simulation Model for Kenaf. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos.Funding, GSRT. Duration, 01/04/2003–30/09/2006.
 7. Development of crop production model. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos. Funding, INTERAKTIV Ltd.Duration, 20/05/2001–20/10/2001.
 8. Biomass Production Chain and Growth Simulation Model for KENAF ENK6–CT2001–00524 QLK5–CT–2002–01729. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos. Funding, E.U.Duration, 01/03/2003–31/08/2006.
 9. Creating innovative experiments for demonstration purposes to support the ability of tobacco growers to switch to growing energy crops. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos. Funding, NAGREF. Duration, 04/07/2006–04/01/2009.
 10. Effect of different types and levels of fertilizers on productivity of cotton in Thessaly. Research Supervisor,Prof. Danalatos Nickolaos. Funding, COMPO HELLAS S.A.Duration, 02/01/2007–31/12/2008.
 11. Concentration of nitrate in groundwater irrigation in Thessaly. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos.Funding, Hellenic Ministry of Rural Development and Food.Duration, 01/10/2008–31/12/2010.
 12. Assessment of quality of groundwater irrigation in Thessaly. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos.Funding, Hellenic Ministry of Rural Development and Food.Duration, 01/10/2008–31/12/2010.
 13. Production of cardoon seeds for biodiesel production and cultivation of highly productive cardoon crop for solid biofuel production in Romania (CYNFUEL).
 14. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos. Funding, NEPTUN INVEST AND DEVELOPMENT SRL. Duration, 15/11/2008–15/04/2012.
 15. Study of the effect types of fertilizer on growth and productivity of maize, cotton and industrial tomato in Thessaly. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos.Funding, K+S HELLAS S.A.. Duration, 01/03/2010–30/11/2010.
 16. Prospects of cultivation of improved varieties of Cynara cardunculus for biomass production and energy consumption while improving soil and areas of deposition in Kozani. Research Supervisor, Prof. Danalatos Nickolaos. Funding,ANKO DEVELOPMENT. Duration, 31/03/2010 –31/03/2012.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Δαναλάτος Νικόλαος
+30 24210 93118
Λέκτορας
Βλόντζος Γεώργιος
+30 24210 93083
Ανώτερος Ερευνητής
Σκουφογιάννη Ελπινίκη
+30 24210 93124
Ανώτερος Ερευνητής
Μπαρτζιάλης Δημήτριος
+30 24210 93125
Ερευνητής
Γιαννούλης Κυρίακος
+30 24210 93129
Ερευνητής
Γκιντσιούδης Ιππόλυτος
+30 24210 93129