Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
521 Σύνταξη μελετών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
522 Σύστημα ανάλυσης βάδισης και κίνησης του ανθρώπου. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης
+30 24310 47055
Τσιόκανος Αθανάσιος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
523 Σύστημα ανάλυσης της συστολής της μυϊκής ίνας. Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης
+30 24310 47055
Τσιόκανος Αθανάσιος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
524 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας
+30 24210 74426
Σταθάκης Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
525 Συστήματα Πραγματικού Χρόνου για ΣΑΕ και ΨΕΣ - Ανάπτυξη λογισμικού. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
526 Συστήματα συστάσεων σε διαδικτυακά καταστήματα. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
527 Συστοιχίες και συστήματα μεγάλης κλίμακας. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
528 Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για ευρεία γκάμα υπολογιστικών συσκευών (desktop PCs, tablets, smartphones). Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
529 Σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων. Εργαστήριο Μηχανικής Η/Υ και Συστημάτων Ελέγχου
+30 2410 684576
Αδάμ Γεώργιος ,Βέντζας Δημήτριος ,Πετρέλλης Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
530 Σχεδίαση μοντέλων και ανάλυση Η/Μ πεδίων ειδικών διατάξεων. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων
+30 2410 684557
Μαγλαράς Αθανάσιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
531 Σχεδιασμό νέας μονάδας ή επέκταση μονάδας επιχειρήσεων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
532 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών για τη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Εργαστήριο Μηχανικής τροφίμων - Βιοσυστημάτων και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Αγρουλικών
+30 2410 684524
Πετρωτός Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
533 Σχεδιασμός & εγκατάσταση πειραματικών, αποδεικτικών & πιλοτικών αγρών Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών
+30 24210 93118
Δαναλάτος Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
534 Σχεδιασμός Αντιθορυβικών Πετασμάτων – Ηχοπετασμάτων διαφόρων τύπων συμπ. Πράσινων Ηχοπετασμάτων Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων
+30 24210 74129
Βογιατζής Κωνσταντίνος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
535 Σχεδιασμός ειδικών συστημάτων τεχνητού / φυσικού φωτισμού Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Κτηριακού Περιβάλλοντος
+30 24210 74312
Τσαγκρασούλης Αριστείδης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
536 Σχεδιασμός και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιοδικού για τη θεωρία και μελέτης της παιδικής λογοτεχνίας, ΚΕΙΜΕΝΑ. Διεύθυνση περιοδικού και μέλος της συντακτικής επιτροπής: Τσιλιμένη Τασούλα. Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού
24210 74750
Παπαδοπούλου Μαρία Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
537 Σχεδιασμός και αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων. Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας
+30 24105 65297
Λεωνίδας Δημήτριος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
538 Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για θέματα ψυχικής υγείας σε σχολεία, συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας και Ψυχοπαιδαγωγικής Συμβουλευτικής
+30 24210 74892
Ανδρέου Ελένη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
539 Σχεδιασμός και μελέτη ειδικών διατάξεων και κατασκευών. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων
+30 2410 684557
Μαγλαράς Αθανάσιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
540 Σχεδιασμός και μελέτη κατασκευής θερμοκηπιακών μονάδων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος
+30 24210 93012
Κατσούλας Νικόλαος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας