Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας

laboratory image
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24105 65297
ddleonidas@bio.uth.gr

Το Εργαστήριο Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας (ενδιάμεσο μεταβολισμό, σύνθεση και μεταβολισμός νουκλεϊκών οξέων, σύνθεση, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών), καθώς και την εφαρμογή τους στην Αναλυτική Βιοχημεία, την Ενζυμολογία, την Κλινική Βιοχημεία, τη Βιοχημεία Τροφίμων, τη Χημική Βιολογία, τον κατευθυνόμενο από τη δομή σχεδιασμό φαρμάκων και τη Βιοφυσική.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Έλεγχος του μεταβολισμού του Γλυκογόνου.
 2. Ρόλος των αποαδενυλασών σε ασθένειες.
 3. Δομική βάση της αναγνώρισης σακχαριτών από τις λεκτίνες.
 4. Χαρακτηρισμός και διερεύνηση της δράσης μιτοχονδριακών υποδοχέων στεροειδών ορμονών.
 5. Σχεδιασμός ενζυμικών αναστολέων.
 6. Μοριακός μοντελισμός.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Δύο συστήματα υγρής χρωματογραφίας απομόνωσης πρωτεΐνών (FPLC).
 2. Αυτόματο σύστημα κρυστάλλωσης πρωτεΐνών (nano-robot).
 3. Σύστημα ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων.
 4. Σύστημα ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay).
 5. Σύστημα μέτρησης ραδιενέργειας (γ-counter).
 6. Λυοφυλιοποιητής.
 7. Συνήθης εξοπλισμός βιοχημικού εργαστηρίου (ηλεκτροφορήσεις, φυγόκεντροι κλπ).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Βιοχημικές αναλύσεις.
 2. Αξιολόγηση φυτικών εκχυλισμάτων για υπογλυκαιμικές δράσεις.
 3. Σχεδιασμός και αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Σχεδιασμός και αποτίμηση νέων υπογλυκαιμικών βιοδραστικών ενώσεων.
 2. Σχεδιασμός και αποτίμηση νέων αντικαρκινικών ενώσεων.

Ερευνητικά Έργα

 1. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Πρωτεομική ανάλυση της εντομοπαθογένειας της Pseudomonas entomophila". Κωδικός έργου 4098, EΥ: Μ.Κοντού.
 2. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πράξη «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»: «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα». Συνεργάτης: Μ.Κοντού.
 3. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Μελέτες στη λειτουργία και δομή της πολυ(Α)–εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης, PARN". Κωδικός έργου 3743. EΥ: Ν. Μπαλατσός.
 4. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Διερεύνηση του ρόλου των μιτοχονδριακών υποδοχέων στεροειδών ορμονών" Κωδικός έργου 4088.14.01. ΕΥ: Α.–Μ. Ψαρρά.
 5. Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα Ελλάδα–Γαλλία (2010–2012) : Η ανθρώπινη Αγγειογενίνη ως μοριακός στόχος ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων, ΓΓΕΤ, ΥΕΠΔΜ, EY. Δ.Δ. Λεωνίδας.
 6. Αρχιμήδης ΙΙΙ: APPH: "Αντιδρωτικά και υγεία", ΓΓΕΤ, EY ερευνητικής ομάδας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ε.Υ. Α–Μ Ψαρρά.
 7. Αριστεία, «Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2», ΓΓΕΤ, ΥΕΠΔΜ, EY. Δ.Δ. Λεωνίδας.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Λεωνίδας Δημήτριος
+30 2410 565278
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοντού Μαρία
+30 2410 565281
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ψαρρά Άννα-Μαρία
+30 2410 565221
Επίκουρος Καθηγητής
Μπαλατσός Νικόλαος
+30 2410 565261
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδόπουλος Γεώργιος
+30 2410 565249
Λέκτορας
Σκαμνάκη Βασιλική
+30 2410 565281
Υποψήφια Διδάκτορας
Κατσάνδη Αναστασία
+30 2410 565297
Υποψήφια Διδάκτορας
Χατζηλεοντιάδου Δήμητρα
+30 2410 565297
Υποψήφιος Διδάκτορας
Κυρίτσης Αθανάσιος
+30 2410 565297
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γοργογιέτας Βύρων
+30 2410 565297