Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
561 Το εργαστήριο δύναται να συμβάλλει στη θεσμική ίδρυση και τη λειτουργία των νέων αγροτικών συνεταιρισμών. Εργαστήριο Στρατηγικής Ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής
+30 2410 684465
Θεοδοσίου Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
562 Τοπική ιστορία: Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων. Εργαστήριο Ιστορίας
+30 24210 74844
Γουναρίδης Πάρις Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
563 Υδρολογική και υδραυλική ανάλυση και προσομοίωση Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων
+30 24210 74153
Λουκάς Αθανάσιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
564 Υδροτεχνικά έργα Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων
+30 24210 74153
Λουκάς Αθανάσιος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
565 Υπηρεσίες Αγγειχειρουργικής Σε ασθενείς. Αγγειοχειρουργική Κλινική
+30 2413 501739
Γιαννούκας Αθανάσιος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
566 Υπηρεσίες Γενετικής ιατρικής Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής
+30 2413 502557
Τσέζου Ασπασία Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
567 Υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
568 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
569 Υπηρεσίες ιστομορφομετρίας και ψηφιακής μικρο-φωτογράφησης Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
+30 24410 66048
Τόντης Δημήτριος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
570 Υπηρεσίες Μαιευτικής -Γυναικολογιας Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
+30 2413 502795
Μεσσήνης Ιωάννης Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
571 Ύπηρεσίες Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Εργαστήριο Μικροχειρουργικής
+30 2410 685742
Βαρυτιμίδης Σωκράτης,Μαλίζος Κωνσταντίνος,Νταϊλιάνα Ζωή Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
572 Υπηρεσίες πρόβλεψης και προσομοίωσης αγορών ενέργειας. Εργαστήριο Ευφυούς Ενέργειας
+30 24210 74935
Βάβαλης Εμμανουήλ,Τσουκαλάς Λευτέρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
573 Υπηρεσίες Πυρηνικής Ιατρικής Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
+30 2413 502918
Γεωργούλιας Παναγιώτης Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
574 Υπηρεσίες σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς.(μελέτες Αλιείας) Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
+30 24210 93133
Βαφείδης Δημήτριος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
575 Υπηρεσίες σε δημόσια σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα μουσειακής Έρευνας και Εκπαιδευσης . Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
+30 24210 74820
Νάκου Ειρήνη Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
576 Υπηρεσίες σε δημόσιους πολιτιστικούς θεσμούς σε θέματα μουσειακής Έρευνας και Εκπαιδευσης.. Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
+30 24210 74820
Νάκου Ειρήνη Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
577 Υπηρεσίες σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών.(μελέτες) Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
+30 24210 93133
Βαφείδης Δημήτριος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
578 Υπηρεσίες σε Μουσεία και χώρους ιστορικής και πολιτισμικής αναφοράς σε θέματα μουσειακής Έρευνας και Εκπαιδευσης. Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης
+30 24210 74820
Νάκου Ειρήνη Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
579 Υπηρεσίες σε περιφέρειες, ΟΤΑ κ.λπ.για υδατοκαλλιέργειες Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
+30 24210 93133
Βαφείδης Δημήτριος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
580 Υπηρεσίες συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας