Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής

laboratory image
Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 2413 502557
atsezou@med.uth.gr

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής εφαρμόζωντας κυτταρογενετικές και μοριακές μεθοδολογίες για την εργαστηριακή διάγνωση κληρονομικών νόσων και κακοηθειών.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 69 08/04/2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Μοριακή και Γενετική Διερεύνηση εκφυλιστικών νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος, με έμφαση στην ανάδειξη εμπλεκόμενων μοριακών μηχανισμών και βιολογικών δεικτών, με στόχο την ανεύρεση θεραπευτικών προσεγγίσεων.
 2. Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών και γονιδίων που ενέχονται στο ανεύρισμα κοιλιακής αορτής.
 3. Ανάδειξη μηχανισμών που προσδίδουν ανθεκτικότητα στα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία.
 4. Γενετική διερεύνηση πολυπαραγοντικών νοσημάτων καθώς και γενετικοί και επιγενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής ρύθμισης στην καρκινογένεση

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Φυγόκεντροι.
 2. Θερμικολι κυκλοποιητές (PCR).
 3. Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real-time PCR).
 4. Αυτόματο σύστημα απομόνωσης DNA και RNA.
 5. Γενετικός αναλυτής ( Sequencer).
 6. Ψυγεία.
 7. Καταψύκτες.
 8. Κλίβανοι CO2.
 9. Απαγωγοί νηματικής ροής.
 10. Κλίβανοι.
 11. Ζυγός.
 12. Μικροσκόπιο φθορισμού.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υπηρεσίες Γενετικής ιατρικής
 2. Εργαστηριακή Διάγνωση κληρονομικών νόσων και κακοηθειών

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα εμφανίζονται στο βιογραφικό σημείωμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου (Α.Τσέζου).

Ερευνητικά Έργα

 1. 2004-2007: “Αξιολόγηση σημειακών πολυμορφισμών στα γονίδια, COL2A1 (collagen type 2A1 gene), COL1A1 (collagen type 1A1 gene), COL9A1 (collagen type 9A1 gene), ESR1 (estrogen receptor α gene), VDR (vitamin D receptor gene), και IL1B (interleukin 1 beta gene), ως γενετικών δεικτών για την εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας”. Πηγή: Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Πρόγραμμα Πυθαγόρας).
 2. 2007 –2010: Συμμετοχή στο Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ΤRΕΑΤ ΟΑ: Translational Research in Europe Applied Technologies for Osteoarthritis”.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσέζου Ασπασία
+30 2413 502557
Πτυχιούχος
Θεοδωροπούλου Μαρία
+30 2413 502550-2
Τεχνικός
Βοργιαζίδου Ανατολή
+30 2413 502550-2