Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Ιστορίας

laboratory image
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74844
historylab@ha.uth.gr

Το Εργαστήριο Ιστορίας εξυπηρετεί βασικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των διδασκόντων και των σπουδαστών του Τμήματος στον Τομέα Ιστορίας. Ειδικότερα, στο χώρο του Εργαστηρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με τα προβλήματα και τις τεχνικές της ιστορικής τεκμηρίωσης, σε όλα τα πεδία που καλύπτουν οι ιστορικές σπουδές στο Τμήμα. Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς, το εργαστήριο διαθέτει βασικά εργαλεία έρευνας είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χώρος του Εργαστηρίου χρησιμεύει επίσης για την οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων και συνεργασιών διδασκόντων ή και φοιτητών. Το Εργαστήριο υποστηρίζει ιστορικές έρευνες ευρέος φάσματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή διεξάγει αυτοτελώς το Τμήμα.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 741 20/06/2006

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Ιστορίας στεγάζει όλες τις δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, των μελών του τομέα Ιστορίας , διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ιστορικές έρευνες ευρέος φάσματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή διεξάγει αυτοτελώς το Τμήμα.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Βιβλιοθήκη (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφικοί οδηγοί, κ.α).
 2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, κα)./li>
 3. Αρχειακό υλικό (αρχείο εφημερίδων, σπάνια περιοδικά, συλλογές).
 4. Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (σπάνιες εφημερίδες αρχών 20ου αι., ψηφιακές συλλογές).
 5. Χαρτογραφικό υλικό.
 6. Βάσεις δεδομένων (προϊόντα ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφικές βάσεις).
 7. CDs, DVDs, μικροφίλμ.
 8. Πάγιος εξοπλισμός (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptops, netbooks, εκτυπωτές, Scanner, βιντεοκάμερα, τηλεόραση κ.α).

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Μελέτες και τεχνικές ιστορικής Τεκμηρίωσης
 2. Ταξινόμηση του αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου.
 3. Δημιουργία βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων.
 4. Τοπική ιστορία: Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.
 5. Επιφανειακές έρευνες (καταγραφή και μελέτη).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Αρχειακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 2. Βάσεις δεδομένων.
 3. Μελέτες.
 4. Δημιουργία ιστοσελίδας.
 5. Ημερίδες.
 6. Τόμοι πρακτικών ημερίδων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ερευνητικά Έργα

 1. Ιστορική τοπογραφία: επιφανειακή έρευνα Πίνδου (2002–2006).
 2. Ηράκλειτος Από τη κατοχή στον Εμφύλιο: Επιβίωση και Αντίσταση στη περιοχή του Βόλου (2002–2007).
 3. Καταγραφή παραδοσιακών εργαστηρίων στο Πήλιο (2005–σήμερα).
 4. Η συγκρότηση των εργατικών στρωμάτων στον Βόλο, 1880–1960 (2006–2007).
 5. Ταξινόμηση του αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου (2008).
 6. Καταγραφή, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση φύλλων της εφημερίδας Κήρυξ (2008–2009).
 7. Φύλο και Μεσαίωνας, βιβλιογραφική βάση (2009).
 8. Καταγραφή, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση φύλλων εφημερίδων από το Αρχείο Εφημερίδων του Εργαστηρίου Ιστορίας (ΑΕΕΙ) του ΙΑΚΑ (2009–2010).
 9. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσα από τον τοπικό Τύπο. Καταγραφή και αποδελτίωση σχετικών λημμάτων από το Αρχείο Εφημερίδων του Εργαστηρίου Ιστορίας (ΑΕΕΙ) του Τμήματος (2010–2011).
 10. Θεματική αποδελτίωση της σπάνιας εφημερίδας Εργάτης (1907–1910).
 11. Από το Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930–1960). Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο–ακουστικές μαρτυρίες (2011).
 12. Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος εν Βόλω, 1918–1972. Εργασία και επιβίωση στο Βόλο (2010–2013).
 13. Ταξιδεύοντας στην ύστερη αρχαιότητα: Η αναζήτηση θεραπευτών και θεραπειών σε πνευματικές, ψυχικές και σωματικές ασθένειες (2011–2012).
 14. Sephardic Jewry among Ottoman Muslims and Christian Greeks: from the Ottoman Empire to the Greek nation–state (2011–2012).
 15. Η μεταμόρφωση του ταξιδευτή στην Ύστερη Αρχαιότητα (2012–2014).
 16. Θαλής(από κοινού με τομέα Ανθρωπολογίας και τμήμα Αρχιτεκτόνων). Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης (2012–2015).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Γουναρίδης Πάρις
+30 24210 74868
Καθηγητής
Αγριαντώνη Χριστίνα
+30 24210 74846
Καθηγητής
Κυρτάτας Δημήτρης
+30 24210 74841
Καθηγητής
Μπενβενίστε Ρίκα
+30 24210 74856
Καθηγητής
Πίκουλας Γιάννης
+30 24210 74857
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ματθαίου Άννα
+30 24210 74863
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βόγλης Πολυμέρης
+30 24210 74828
Επίκουρος Καθηγητής
Λαλιώτου Ιωάννα
+30 24210 74847
Επίκουρος Καθηγητής
Μπιλάλης Μήτσος
+30 24210 74868
Λέκτορας
Διαλέτη Ανδρονίκη
Ερευνητής
Ματσάγγου Ρέα
+30 24210 74844