Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)

laboratory image
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2421074470
ruitepod@uth.gr

Το Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ) έχει ιδρυθεί το 1996 (Π.Δ. 286/ 96 ΦΕΚ Α/200/ 27-8-96) και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίο Άρεως στο Βόλο. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, η υποστήριξη της διδασκαλίας, η υποστήριξη άλλων εργαστηρίων και φορέων και η διαμόρφωση ενός αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού στους τομείς των επικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας, της τεχνολογικής πολιτικής, των πολιτικών καινοτομίας, των μεταφορών και των συγκοινωνιών (και των υποδομών γενικότερα). To εργαστήριο υποστηρίζει, επίσης, την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 38 22/02/1996

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ανάλυση, σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση υποδομών
 2. Τεχνολογική Πολιτική
 3. Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 4. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Χώρος 50 τ.μ. που καλύπτει 5 θέσεις εργασίας
 2. 5 Η/Υ, 3 φορητοί Η/Υ, 3 εκτυπωτές
 3. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
 4. Βάσεις δεδομένων (εργασίες, διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικά, σειρές δεδομένων, βιβλιοθήκες κ.α.)

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υπηρεσίες συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα
 2. Υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
 3. Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 4. Εκθέσεις τεκμηρίωσης
 5. Εκπόνηση μελετών (τεχνο-οικονομικές μελέτες, επιχειρησιακά προγράμματα κ.α.)
 6. Υποστήριξη και συμβουλευτική στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Οδηγοί, εργαλεία και μεθοδολογίες (Προγράμματα Equal, Espon 123, RIS, RIS+ κα.)
 2. Βιβλία, επιστημονικά άρθρα, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλα επιστημονικά κείμενα
 3. Κείμενα διαμόρφωσης στρατηγικής (Foresight 2020, Μελέτη Σύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας)
 4. Διακρίσεις σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο (Εθνική επιλογή για συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό “European Enterprise Awards” 2008)
 5. Παραδοτέα ερευνητικών Προγραμμάτων

Ερευνητικά Έργα

 1. Ανάπτυξη συστήματος τελεφερίκ στο Πήλιο
 2. Strategic Management Actions Relating to Tourism
 3. Έρευνα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αεροπορικής Υποδομής Περιφερειών Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου
 4. Μεταφορικό Δίκτυο Νομού Μαγνησίας
 5. Leonardo Da Vinci: “ROADS”
 6. Η Πορεία του Α΄ και Β΄ ΚΠΣ του Νομού Μαγνησίας
 7. Regional Innovation Strategy (Δ.Μακεδονία και Θεσσαλία)
 8. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Δήμων Σκιάθου, Σκοπέλου, Ιωλκού, Κάρλας, Ν.Πηλίου και Νομαρχίας Αθηνών
 9. Αξιολόγηση Προγράμματος ECOSERT
 10. ESPON 1.2.3. “Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society”
 11. EQUAL - “Κοινωνική Αμφικτυονία”
 12. Εβδομάδα Καινοτομίας στη Θεσσαλία
 13. Οργάνωση “Παρατηρητηρίου Καινοτομίας στη Θεσσαλία”
 14. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΠΘ.
 15. Μελέτη Σύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας
 16. Μελέτη εκσυγχρονισμού Λιμένος Κατακόλου Ηλείας
 17. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΠΘ
 18. Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Δήμου Αθηναίων
 19. ΤΟΠΕΚΟ σε Δήμους της Μαγνησίας
 20. ΤΟΠΕΚΟ ΒΟΛΟΥ
 21. Υποστήριξη στην Επιλογή Νέων Υποψηφίων Επιχειρηματιών
 22. Global Centre of Excellence in Mega Urban Transport Project Studies (OMEGA CENTRE)
 23. TEMPUS IV - La Manche

Πρόσωπα

Διευθυντής
Σκάγιαννης Παντολέων
2421074469
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (M.Sc.)
Άννα Ζυγούρα
2421074470
Επιστημονικός Συνεργάτης-ΙΔΑΧ (M.Sc.)
Πέτρος Ροδακινιάς
2421074476
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γεώργιος Καπαρός
2421074492
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σοφία Κεσσοπούλου
2421074470