Κοινωνικά Δίκτυα

Αγγειοχειρουργική Κλινική

laboratory image
Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 2413 501739
vascular_dpt@yahoo.gr

Η Κλινική βρίσκεται στο Π.Γ.Ν. Λάρισας και έχει δυναμικότητα 11 κλινών. Στην Κλινική αντιμετωπίζονται όλα τα εκλεκτικά και επείγοντα αγγειοχειρουργικά περιστατικά από όλη την Κεντρική Ελλάδα. Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο 2 φορές την εβδομάδα και απογευματινά ιατρεία Μελών ΔΕΠ τέσσερις φορές την εβδομάδα. Υπάρχει τακτικό χειρουργείο 3 φορές την εβδομάδα ενώ καλύπτονται και τα επείγοντα περιστατικά από το νομό Λάρισας σε καθημερινή βάση και από τη Θεσσαλία κατά τις ημέρες εφημερίας του Π.Γ.Ν.Λάρισας. Η Κλινική είναι αναγνωρισμένη να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής και υπάρχουν 2 θέσεις ειδικευομένων ιατρών. Συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 1350 27/09/2005

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Αντιμετώπιση ασυμπτωματικής νόσου της καρωτίδος.
 2. Φλεβική Θρόμβωση.
 3. Ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής.
 4. Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Φορητό ακτινοσκοπικό-αγγειογραφικό μηχάνημα.
 2. Ακτινοδιαπερατή χειρουργική τράπεζα.
 3. Φορητά μηχανήματα Doppler.
 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκτυπωτές.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υπηρεσίες Αγγειχειρουργικής Σε ασθενείς.
 2. Σε χρηματοδοτούμενες ερευνητικές μελέτες στην αγγειοχειρουργική.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Bauersachs RM, Boda Z, Brenner B, Laporte S, Matyas L, Middeldorp S, Sokurenko G, Leizorovicz A; CALISTO Study Group. Fondaparinux for the treatment of superficial vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363(13):1222-32.
 2. Prandoni P, Casiglia E, Tikhonoff V, Leizorovicz A, Decousus H; Calisto Investigators. The risk of subsequent cancer and arterial cardiovascular events in patients with superficial vein thrombosis in the legs. Blood. 2011 Oct 27;118(17):4719-22.
 3. Karathanos C, Exarchou M, Tsezou A, Kyriakou D, Wittens C, Giannoukas A. Factors associated with the development of superficial vein thrombosis in patients with varicose veins. Thromb Res. 2013 Jul;132(1):47-50.
 4. Karathanos Ch, Sfyroeras G, Drakou A, Roussas N, Exarchou M, Kyriakou D, Giannoukas AD. Superficial vein thrombosis in patients with varicose veins: role of thrombophilia factors, age and body mass. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Mar;43(3):355-8.
 5. Antoniou GA, Sfyroeras GS, Karathanos C, Achouhan H, Koutsias S, Vretzakis G, Giannoukas AD. Hybrid endovascular and open treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:616-22. 
 6. Tzogias L, Labropoulos N, Amaral S., Georgiou A, Giannoukas AD. Distribution and clinical impact of phlebosclerosis. Int Angiol. 2011 Jun;30(3):212-20. 
 7. Labropoulos N, Tzogias L, Malgor R, Antoniou GA, Giannoukas A. Phlebosclerosis in Lower Extremities Veins. Phlebology 2013 Feb 6.

Ερευνητικά Έργα

 1. Διεθνής Τυχαιοποιημένη Μελέτη για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής νόσου των καρωτίδων με ενδαρτηρεκτομή ή ενδοαγγειακή αποκατάσταση (stenting) για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων (Μελέτη ACST-2).
 2. Προσυμπτωματικός Έλεγχος για Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής στον πληθυσμό της Θεσσαλίας.
 3. Διερεύνηση της επίπτωσης της περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας στη Θεσσαλία.
 4. Επιπολασμός ασυμπτωματικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο (Μελέτη PREVENT).
 5. Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση: επιπλοκές, θεραπεία και προφίλ ασθενών στην Ελλάδα (Μελέτη ΤΑΛΩΣ).
 6. Διεθνής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III δύο παράλληλων ομάδων, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του ARIXTRA (2,5 mg υποδορίως) για τη θεραπεία ασθενών με οξεία συμπτωματική μονήρη επιπολής θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων, με σκοπό την πρόληψη θρομβεμβολικών επιπλοκών (Μελέτη CALISTO).

Πρόσωπα

Διευθυντής
Γιαννούκας Αθανάσιος
+30 24213 502814
Λέκτορας
Κουτσιας Στυλιανός
+30 24213 501798
Ανώτερος Ερευνητής
Δράκου Αικατερίνη
+30 24213 502138
Ανώτερος Ερευνητής
Παρασκευάς Κοσμάς
+30 24213 502138
Ανώτερος Ερευνητής
Βασιλόπουλος Ιωάννης
+30 24213 502138
Ερευνητής
Σαλεπτσης Βασίλειος
+30 24213 502100
Ερευνητής
Σπανός Κωνσταντίνος
+30 24213 502100
Ερευνητής
Αθανασούλας Αθανάσιος
+30 24213 502100