Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
601 Φωτοερμηνία Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας
+30 24210 74426
Σταθάκης Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
602 Χάλυβας Eργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
+30 24210 74181
Μυστακίδης Ευριπίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
603 Χαρακτηρισμός μεταλλικών, πολυμερικών και σύνθετων υλικών. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών.
+30 2410 684330
Ζαούτσος Στέφανος,Παπαπολυμέρου Γεώργιος,Σπηλιώτης Ξενοφων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
604 Χημικές αναλύσεις τροφίμων και ζωοτροφών (εκτίμηση ποιότητας, ανίχνευση σακχάρων, προσδιορισμός λιπαρών ουσιών, εκτίμηση οξειδωτικής ικανότητας των λιπών, προσδιορισμός πρωτεϊνών ακατέργαστων ινών, ανόργανων συστατικών, βαρέων μετάλλων) Εργαστήριο Βιοχημείας
+30 24410 66058
Κοντοπίδης Γεώργιος Κτηνιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
605 Χημικές, Μικροβιολογικές και Μοριακές αναλύσεις για δείγματα νερών, αποβλήτων, τροφίμων, περιβαλλοντικών και κλινικών δειγμάτων καθώς επίσης και δειγμάτων από μονάδες τεχνητού νεφρού. Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
+30 2410 565007
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
606 Χημική ανάλυση υδροπονικών θρεπτικών διαλυμάτων για αναθοκομικές καλλιέργειες. Εργαστήριο Ανθοκομίας
+30 24210 93204
Λύκας Χρήστος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
607 Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
608 Χρήση λογισμικών πακέτων. Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας
+30 24401 79206
Παπαδόπουλος Ιωάννης Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
609 Χρήση του αρχείου οπτικοακουστικών μαρτυριών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
610 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας
+30 24210 74426
Σταθάκης Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
611 Ψηφιακή μοντελοποίηση. Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Γνώσης
+30 2410 684522
Σάββας Ηλίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας