Κοινωνικά Δίκτυα

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις


Πχ. εισάγετε το λήμμα _QQ_επιχειρ_QQ_ αν ψάχνετε για επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρησιακά προγράμματα, ...
# Υπηρεσία Εργαστήριο Διευθυντής Τμήμα / Ίδρυμα
581 Υπηρεσίες συμβούλου και συναφείς υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας
+30 24210 93274
Σφουγγάρης Αθανάσιος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
582 Υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταλυτικής καύσης και φυσικού αερίου Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας
+30 24210 74081
Τσιακάρας Παναγιώτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
583 Υπηρεσίες σχετικά με τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας
+30 24210 74081
Τσιακάρας Παναγιώτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
584 Υποβοηθούμενη Αναπαρωγή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
+30 2413 502795
Μεσσήνης Ιωάννης Ιατρικής / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
585 Υποδοχή αποσπασμένων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στο παρελθόν (Α. Παπαθανασίου, ΥΠ.ΠΟ.Τ.) Εργαστήριο Αρχαιολογίας
+30 24210 74874
Μαζαράκης Αινιάν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
586 Υποδοχή και στέγαση στο Εργαστήριο Μεταδιδακτόρων ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (J. Browers, Παν/μιο Amsterdam). Εργαστήριο Αρχαιολογίας
+30 24210 74874
Μαζαράκης Αινιάν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
587 Υπολογισμός τάσεων κατασκευών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών
+30 24210 74008
Αράβας Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
588 Υπολογισμός των ολικών αναγκών σε νερό καλλιεργειών, βάσει διαφόρων μεθόδων υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
+30 24210 93059
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
589 Υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες για την αντιρρύπανση μηχανών εσωτερικής καύσης Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων
+30 2410 684552
Βλαχογιάννης Μιχαήλ,Τσιρίκογλου Θεόδωρος,Χαραλάμπους Ονούφριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
590 Υποστήριξη και συμβουλευτική στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΕΥΤΕΠΟΑ)
2421074470
Σκάγιαννης Παντολέων Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
591 Υποστήριξη σε Αρχαιολογικές ερευνες και Ανασκαφές Εργαστήριο Αρχαιολογίας
+30 24210 74874
Μαζαράκης Αινιάν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
592 Υποστήριξη σε διάφορα θέματα που αφορούν το σχεδιασμό του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου (π.χ. ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παραθεριστική κατοικία) Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
593 Υποστήριξη στη διοργάνωση ειδικών γεγονότων (special events) και συνεδρίων Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
594 Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής
+30 24210 74494
Δέφνερ Αλέξιος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
595 Υποστήριξη σχεδιασμού συστημάτων αντιρρύπανσης με in-house λογισμικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
596 Υποστήριξη σχεδιασμού – βελτιστοποίησης συσκευών μέσω CFD Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών
+30 24210 74013
Σταματέλλος Αναστάσιος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
597 Υποστήριξη της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ). Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
+30 24210 74797
Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
598 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω: α) λειτουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού εξοπλισμού, β) εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, γ) άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς Φροντίδας Υγείας για πρακτική άσκηση, ε) εκπόνησης πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών. Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας
+30 2410 684256
Κοτρώτσιου Ευαγγελία,Μπακούρας Σιδέρης Τμήμα Νοσηλευτικής / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
599 ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: α) Σύνταξη μελετών για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας β) Σύνταξη πραγματογνωμοσυνών για περιπτώσεις ατυχημάτων με γεωργικά μηχανήματα. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας και Συστημάτων Τεχνολογίας
+30 2410 684216
Γράβαλος Ιωάννης Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
600 Φυλλοδιαγνωστική. Εργαστήριο Ανθοκομίας
+30 24210 93204
Λύκας Χρήστος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας