Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας

laboratory image
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74081
tsiak@uth.gr

Το Εργαστήριο Εναλλακτικών συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (ΕΣΜΕ) ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΜΜ, η ανάπτυξη της τεχνολογίας για την επίλυση προβλημάτων στους κλάδους της επιστημονικής έρευνας και της βιομηχανίας, η συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα αναλόγων ενδιαφερόντων και η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 177/2-8-2000

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Ανάπτυξη τεχνολογίας Κυψελίδων Καυσίμου.
 2. Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική.
 3. Μηχανική Καταλυτικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών.
 4. Συστήματα μετατροπής Ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη και μελέτη νέων ηλεκτροκαταλυτών και ηλεκτροκαταλυτικών υλικών για ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου.
 6. Απευθείας τροφοδοσία βιοαιθανόλης σε κυψελίδες καυσίμου τύπου ΡΕΜ και SOFC.

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Ηλεκτροχημικός σταθμός μέτρησης απόδοσης κυψελίδων καυσίμου AMEL 5000
 2. Ηλεκτροχημικά συστήματα Ποτενσιοστάτη-Γαλβανοστάτη
 3. Γεννήτρια Συναρτήσεων
 4. Ψηφιακό οσκιλοσκόπιο
 5. Κυκλική Βολταμετρία
 6. Rotating Disk Electrode, RDE
 7. Μικροοσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM)
 8. Mικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM)
 9. Bολτόμετρα και Αμπερόμετρα
 10. Φασματογράφος μάζας
 11. Αέριος χρωματογράφος (3 TCD ,2 FID).
 12. Αναλυτές αερίων (CH4, CO, CO2, H2.
 13. Αναλυτές οξειδίων αζώτου
 14. Φασματοφωτόμετρο
 15. Καταλυτικοί αντιδραστήρες εμβολικής και συνεχούς ροής
 16. Batch αντιδραστήρες
 17. Φούρνοι υψηλής θερμοκρασίας
 18. Περισταλτικές αντλίες
 19. Ψηφιακά ροόμετρα μάζας
 20. Συσκευές ρύθμισης της θερμοκρασίας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταλυτικής καύσης και φυσικού αερίου
 2. Υπηρεσίες σχετικά με τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Brouzgou A., Song S., Tsiakaras P., Carbon-supported PdSn and Pd3Sn2 anodes for glucose electrooxidation in alkaline media, Applied Catalysis B: Environmental, Volumes 158–159, 2014.
 2. Yan L., Brouzgou A., Meng Y., Xiao M., Tsiakaras P., Song S., Efficient and poison-tolerant PdxAuy/C binary electrocatalysts for glucose electrooxidation in alkaline medium, Applied Catalysis B: Environmental, Volumes 150–151, 2014.
 3. Brouzgou A., Yan L.L, Song S.Q., Tsiakaras P., Glucose electrooxidation over PdxRh/C electrocatalysts in alkaline medium, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 147, 2014.
 4. D. Medvedev, A. Murashkina, E. Pikalova, A. Demin, A. Podias, P. Tsiakaras, BaCeO3: Materials development, properties and application, Progress in Materials Science, Volume 60, 2014.

Ερευνητικά Έργα

 1. Διακρατική Συνεργασία Ελλάδα –Κίνα, 2012-2015, Ανάπτυξη κελιού καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης χαμηλού κόστους βασιζόμενο σε καινοτόμους ηλεκτροκαταλύτες χαμ ηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας Pt.
 2. Συνεργασία: Ηλεκτροχημική Ενίσχυση καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων
 3. Ηράκλειτος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος κυψελίδας καυσίμου (ΡΕΜ) – κυψελίδας ηλεκτρόλυσης νερού: Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέων ηλεκτροκαταλυτικών υλικών χαμηλού κόστους
 4. Ηράκλειτος: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κυψελίδων καυσίμου με τροφοδοσία γλυκόζης
 5. Θαλής: Glycerol2Energy: Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών

Πρόσωπα

Διευθυντής
Τσιακάρας Παναγιώτης
+30 24210 74065
Ερευνητής
Μήτρη Στρατηγούλα
+30 24210 74066
Ερευνητής
Σερέτης Αντώνης
+30 24210 74081
Ερευνητής
Μπρούζγου Αγγελική
+30 24210 74081
Υποψήφια Διδάκτορας
Τζορμπατζόγλου Φωτεινή
+30 24210 74066
ΙΔΑΧ
Κόντου Σωτηρία
+30 24210 74081
ΙΔΑΧ
Σαχινίδου Νικολέττα
+30 24210 74213