Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Αρχαιολογίας

laboratory image
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74874
archaeolab@uth.gr

Το Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε το 2002 και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ο σκοπός της σύστασης και λειτουργίας του υπήρξε εξ αρχής διττός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός. Το Εργαστήριο στήθηκε και οργανώθηκε με σκοπό την υποστήριξη των αρχαιολογικών μαθημάτων και αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών του Τμήματος, την επικουρία στην εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες αρχαιολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις και τη δημιουργία ενός χώρου διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση το Εργαστήριο απέκτησε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας εντάσσονται η Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή, που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και μια σειρά από σημαντικά αρχεία και αρχαιολογικές βιβλιοθήκες που έχουν δωριθεί σε αυτό (δωρεές Ε. Μαστροκώστα, W.D.E. Coulson και J.N. Coldstream, αλλά και του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων).

Θεσμοθετημένο εργαστήριο. ΦΕΚ: 19A 2002

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Αρχαιολογικές Ανασκαφές Τομέα Αρχαιολογίας ΙΑΚΑ (χερσαίες και ενάλιες).
 2. Συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων.
 3. Αρχαιομετρικές αναλύσεις.
 4. Διοργάνωση αρχαιολογικών συνεδρίων.
 5. Διοργάνωση αρχαιολογικών και άλλων εκθέσεων.
 6. Δημοσιεύσεις-Εκδόσεις (Πρακτικά Συνεδρίων, Κατάλογοι Εκθέσεων).

Εργαστηριακή Υποδομή

 1. Τραπέζι - καρέκλες συνεργασίας.
 2. Βιβλιοθήκες - αρχειοθήκες - φοριαμοί.
 3. Βιτρίνες εκθεσιακές (δωρεά Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).
 4. Πάγκοι εργασίας-Συντηρητήριο.
 5. Φωτοθήκη (για διαφάνειες αναλογικές).
 6. 7 Η/Υ.
 7. 3 φορητοί Η/Υ.
 8. 2 εκτυπωτές.
 9. 1 ploter.
 10. 2 προβολείς data.
 11. 2 ηλεκτρονικά μικροσκόπια (1 στερεοσκόπιο) και οθόνη προβολής.
 12. Απαγωγός.
 13. Κλίβανος.
 14. Τηλεόραση.
 15. 2 Total Station.
 16. 4 Φωτογραφικές μηχανές και πολυάριθμοι φακοί.
 17. 2 βιντεοκάμερες.
 18. 1 ζυγαριά ακριβείας.
 19. 1 GPS ακριβείας και απλά GPS.
 20. Αντιγραφικό τραπέζι (για φωτογράφηση).
 21. Εξοπλισμός για Υποβρύχια Αρχαιολογία (2 μπουκάλες, 2 τζάκετ, 2 ρυθμιστές κλπ).
 22. Ψυγείο.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 1. Υποστήριξη σε Αρχαιολογικές ερευνες και Ανασκαφές
 2. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εξοπλισμού σε θέματα αρχαιολογίας
 3. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προς τρίτους για παροχή του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας του ΕΑ.
 4. Υποδοχή αποσπασμένων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στο παρελθόν (Α. Παπαθανασίου, ΥΠ.ΠΟ.Τ.)
 5. Υποδοχή και στέγαση στο Εργαστήριο Μεταδιδακτόρων ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (J. Browers, Παν/μιο Amsterdam).

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

 1. Αρχαιολογικές ανασκαφές Κύθνου (2001 κ.ε.), Ωρωπού (1996 κ.ε.), Σωρού (2004-2008), Κεφάλας Σκιάθου (2009 κ.ε.), Ζερελίων (2005 κ.ε.), Σικυώνας (2013 κ.ε.), Βελίκας (2010 κ.ε.), Μυκηνών (2010 κ.ε.) με τις οποίες έχει προβληθεί διεθνώς το ΠΘ.
 2. Εκτύπωση Πρακτικών Συνεδρίων 1ου , 2ου και 3ου ΑΕΘΣΕ (υπό προετοιμασία το 4ο ΑΕΘΣΕ) και Πρακτικών Συνεδρίου για τη λατρεία της Δήμητρας.
 3. Εκτύπωση Καταλόγου έκθεσης Αρχαιολογικές Αναζητήσεις / Archaeological Quests (στα Ελληνικά και Αγγλικά).
 4. Πολυάριθμα Συνέδρια.
 5. Διαδικτυακοί κόμβοι ανασκαφών Τομέα Αρχαιολογίας.
 6. Αρχαιολογικές Εκθέσεις στο ΠΘ και σε άλλους χώρους.

Ερευνητικά Έργα

 1. ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (450.000 ευρώ).
 2. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (80.000 ευρώ).
 3. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι (35.000 ευρώ).
 4. Ανασκαφή στο Βρυόκαστρο Κύθνου.
 5. Διάθεση Πρακτικών 1ου ΑΕΘΣΕ.
 6. Εργαστηρίου Αρχαιολογίας (ΦΕΚ 19/7–2–2002).
 7. Ανάδειξη της αρχαίας πόλης της Κύθνου.
 8. 3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Βόλος 12–15 Μαρτίου 2009).
 9. 4ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 2009–2011(15–18/3/2012).
 10. Οικονομική στήριξη ανασκαφών ΙΑΚΑ.
 11. Sanctuaries of the Cyclades (Ιερά των Κυκλάδων).
 12. ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Κωδ.350_Ακρωνύμιο EIA–EA Greece_"Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο".
 13. Ηράκλειτος Λατρείες και ιερά των Ευβοέων στον Ελλαδικό χώρο και στις Ευβοικές αποικίες της Σικε λίας και της Μεγάλης Ελλάδας. Γεωμετρική και Αρχαική Εποχή.
 14. Πυθαγόρας Κοινωνική Αρχαιολογία των πρώιμων ιστορικών χρόνων:Το διεπιστημονικό παράδειγμα του Ωρωπού.

Πρόσωπα

Διευθυντής
Μαζαράκης Αινιάν
+30 24210 74845
Καθηγητής
Βασιλάκη Μαρία
+30 24210 74866
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μουνδρέα - Αγραφιώτη Αντίκλεια
+30 24210 74847
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τουρναβίτου Ιφιγένεια
+30 24210 74552
Επίκουρη Καθηγήτρια
Λεβέντη Ιφιγένεια
+30 24210 74764
Επίκουρος Καθηγητής
Παλαιοθόδωρος Δημήτρης
+30 24210 74842
Επίκουρος Καθηγητής
Λώλος Ιωάννης
+30 24210 74840
Επίκουρος Καθηγητής
Βαραλής Ιωάννης
+30 24210 74842
Υποψήφια Διδάκτορας
Κακλαμάνη Όλγα
Υποψήφια Μεταπτυχιακός
Πράππα Όλγα