Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Ευφυούς Ενέργειας

laboratory image
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
+30 24210 74935
intergy@uth.gr

Το Εργαστήριο Ευφυούς Ενέργειας επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στις περιοχές του ευφυούς δικτύου, της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό καινοτόμων μοντέλων αγορών ενέργειας. Οι κύριες τωρινές δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων συστημάτων προσομοίωσης ενεργειακών μοντέλων ικανών να προβλέψουν τις μελλοντικές καταστάσεις του δικτύου σε βάθος πολλαπλών χρονοδιαγραμμάτων ενσωματώνοντας την ροή των πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή την διάθεση και τον έλεγχο της ενέργειας. Το εργαστήριο έχει καθαρά πολυ-επιστημονικό χαρακτήρα και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα ενώ διατηρεί συνεργασίες με εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μη Θεσμοθετημένο εργαστήριο.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

  1. Ασχολείται με προσομοίωσεις δικτύων ενέργειας μεγάλης κλίμακας με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των παραγωγών στις διάφορες μεταβολές στην τιμή της ενέργειας.
  2. Επικεντρώνεται κυρίως στην δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου καταναλωτές και παραγωγοί θα συμμετέχουν σε μια αποκεντρικοποιημένη αγορά ενέργειας βασιζόμενη στην ανταγωνιστηκότητα

Εργαστηριακή Υποδομή

  1. Το εργαστήριο διαθέτει συστοιχία 15 υπολογιστών, 1 pv panel τύπου πολυκρυσταλλικό το οποίο αποθηκεύει την ενέργεια σε μια 12V μπαταρία, 1 microgrid που αποτελείται από μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προσομοιωτή καταναλωσης ενός σπιτιού και επίσης μια ανεμογγενήτρια, που τα δεδομένα για την εκκίνηση της εισάγονται μέσω κατάλληλου λογισμικού.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

  1. Υπηρεσίες πρόβλεψης και προσομοίωσης αγορών ενέργειας.
  2. Ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων υπό συνθήκες ελέυθερης ενεργειακής αγοράς.
  3. Ανάλυση ένταξης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ελέυθερη αγορά ενέργειας.

Ερευνητικά αποτελέσματα/ προϊόντα

Ερευνητικά Έργα

  1. ΉΦΑΙΣΤΟΣ - Towards Next Generation Intelligent Energy Systems
  2. ΚΡΗΠΙΗΣ Smart Energy Grids

Πρόσωπα

Διευθυντής
Βάβαλης Εμμανουήλ
+30 24210 74906
Διευθυντής
Τσουκαλάς Λευτέρης
+30 24210 74834
Ομότιμος Καθηγητής
Χούστης Ηλίας
+30 24210 74974
Υποψήφια Διδάκτορας
Νασιάκου Αντωνία
+30 24210 74935
Υποψήφιος Διδάκτορας
Ραφίκ Φάιντι
+30 24210 74935
Υποψήφιος Διδάκτορας
Δημήτρης Ζημέρης
+30 24210 74935
Υποψήφιος Διδάκτορας
Γιώργος Κούτρας
+30 24210 74935
Φοιτητής
Κωσνταντίνος Ηλίας
+30 24210 74935